[ Dejana Nikolić @ 09.12.2012. 23:17 ] @
Nacrtati ER dijagram koji opisuje bazu potrebnu za organizovanje konferencije.
Konferenciju, koja se odlikuje svojim identifikacionim brojem, nazivom (ne smije biti
prazno polje), datumima njenog početka i završetka, organizuje organizator (osobine:
id_organizatora, ime, adresa). Jednu konferenciju organizuje samo jedan organizator (i mora je
neko organizovati), ali taj organizator može prirediti više konferencija.
Organizator potiče iz grada (relevantne osobine: šifra grada, naziv), i to jednog, a u gradu
ne mora biti nijedan organizator; može ih biti više. Konferencija se održava u nekoj sali (jednoj
ili više), koja ima svoju jedinstvenu oznaku (id), kapacitet i podatak da li postoji ozvučenje ili ne.
Tokom vremena, u sali se može održati i više konferencija.
Sala se takođe nalazi u nekom gradu. jednom i jedinom; u gradu, sa druge strane, ne mora
postojati nijedna sala, ali ih može biti više.
Učesnik konferencije ima osobine poput identifikacionog broja, imena, prezimena, adrese,
ustanove, broja telefona, broja mobilnog telefona, e-mail adrese i web adrese. Obezbijediti
jedinstvenost polja: broj mobilnog telefona i e-mail adrese Učesnik može napisati rad (id rada,
naziv,oblast, značaj, obim) – ali ne mora, a može ih napisati i više. Rad piše jedan ili više
učesnika. Da bi učesnik izlagao rad u nekoj sali određenog datuma i u određeno vreme, mora biti
ispunjen uslov da je napisao taj rad. Učesnik taj rad u nekoj sali ne mora ni izlagati, ali ga tokom
vremena može izlagati u više sala. Obrnuto, u nekoj Sali se kombinacija rada i učesnika
pojavljuje jednom ili nijednom.
Konačno, učesnik je uplatio kotizaciju (id kotizacije, tip i iznos kotizacije) – ne mora da je
uopšte uplatio, ali, ako jeste, uplatio je jednu. Kotizacija može biti uplaćena od strane najmanje
jednog, ali i više učesnika. Uslov da učesnik uopšte prisustvuje konferenciji jeste taj da je uplatio
jednu kotizaciju (ne mora učestvovati čak i ako je uplatio). Sa druge strane, kao što je rečeno, da
bi učesnik prisustvovao konferenciji mora uplatiti tačno jednu (ni manje ni više) kotizaciju.
U svakoj tabeli potrebno je upisati minimalno 5 vrsta!!!
Na osnovu kreirane baze napisati sledeće upite:
• Spisak ucesnika koji su platili kotizaciju a nisu prisustvovali.
• Spisak gradova u kojima su odrzane bar 2 konferencije.
• Spisak ucesnika koji su bili na bar 3 konferencije.
• Ispisati za svaku konferenciju datum njenog pocetka u formatu 11.11.2011, njenog kraja u
formatu ‘1st DECEMBER 2012’, broj učesnika i grad u kojem se održava.
• Spisak konferencija koje jos nisu pocele.


..ima li dobre duše da mi ovo odradi???...
[ captPicard @ 10.12.2012. 07:49 ] @
Imaš podforum burza poslova.