[ X Files @ 05.01.2013. 21:07 ] @
Citat:

Napisati funkciju koja pronalazi najmanji element niza.Kreirati program koji u matrici cije dimenzije unosi korisnik a vrednost elementa se upisuje generisanjem slucajnih brojeva u odredjenom opsegu,koriscenjem ove funkcije prikazuje najmanji element svake kolone.
zadatak je potrebno uraditi u C
PS vrlo mi je hitno
Unapred zahvalna
[ X Files @ 05.01.2013. 21:08 ] @
Citat:

Radila sam i sama,evo:
Code:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int Min(int Niz[],int m)
{
     int j,min=Niz[0];
     for(j=0;j<m;j++)
      {
         if(Niz[j]<min)
         min=Niz[j];
      }
     return min;

/* n- broj redova, m- broj kolona */
void UpisiRand(int a[][100],int n,int m,int opseg)
{
     int i,j;
     srand(time(NULL));
     for(j=0;j<n;j++)
        for(i=0;i<m;i++) 
           a[i][j]=rand()%opseg;
}
void Prikazi(int a[][100],int n,int m)
{
     int i,j;
     for(j=0;j<n;j++) 
     {
        for(i=0;i<m;i++) 
           printf("%d \t",a[i][j]);
           printf("\n");
    }
}
int main(int argc, char *argv[])
{
  int Mat[100][100],j,i,n,m,op,max;
  printf("Unesite dimenzije matrice: ");
  scanf("%d%d",&n,&m);
  
  printf("Unesi opseg: ");
  scanf("%d",&op);
  UpisiRand(Mat,n,m,op);
  printf("Elementi matrice su: \n");
  Prikazi(Mat,n,m);
 
  for(j=0;j<m-1;j++)
  {
                  
                  printf("Najmanji element %d kolone je: %d \n",j+1,Min(Mat[j],m));
  }

  
  system("PAUSE");    
  return 0;
}

[ X Files @ 05.01.2013. 21:10 ] @
Treba da vodiš računa šta su KOLONE a šta REDOVI, kako pri unosu, tako i pri referenciranju kroz matricu. Uvedi neki red odnosno redosled, tipa n=redovi (ukupno), m=kolone (ukupno), i=redovi (trenutno), j=kolone (trenutno), tako da ne dođe do greške po tom pitanju. Zato sam uvek prvo stavljao I pa tek onda J.

Modifikovao sam i kod za Min.

// NETESTIRANO
Code:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define MAX_REDOVA 100
#define MAX_KOLONA 100


/* n- broj redova, m- broj kolona */
void UpisiRand(int a[][MAX_KOLONA], int n, int m, int opseg)
{
    int i,j;
    srand(time(NULL));
    for(i=0;i<n;i++)
       for(j=0;j<m;j++)
          a[i][j]=rand()%opseg;
}
void Prikazi(int a[][MAX_KOLONA],int n,int m)
{
     int i,j;
     for(i=0;i<n;i++)
     {
        for(j=0;j<m;j++)
           printf("%d \t",a[i][j]);
           printf("\n");
    }
}

int Min(int Niz[][MAX_KOLONA],int n, int m_indeks)
{
     int i, min=Niz[0][m_indeks];
     for(i=1;i<n;i++)
      {
         if(Niz[i][m_indeks]<min)
         min=Niz[i][m_indeks];
      }
     return min;
}

int main(int argc, char *argv[])
{
  int Mat[MAX_REDOVA+1][MAX_KOLONA+1],j,i,n,m,op,max;
  do
  {
      printf("Unesite broj REDOVA: ");
      scanf("%d",&n);
  } while ( n<1 || n>MAX_REDOVA );

  do
  {
      printf("Unesite broj KOLONA: ");
      scanf("%d",&m);
  } while ( m<1 || m>MAX_KOLONA );

  printf("Unesi OPSEG: ");
  scanf("%d",&op);
  UpisiRand(Mat,n,m,op);

  printf("Elementi matrice su: \n");
  Prikazi(Mat,n,m);

  for(j=0;j<m;j++)
  {
        printf("Najmanji element %d kolone je: %d \n",j+1, Min(Mat, n, j));
  }


  system("PAUSE");
  return 0;
 }