[ evolution @ 09.03.2013. 13:14 ] @
Kako bi ste iskoristili maksimalne brzine interneta dostupne na vašoj lokaciji u Telenor Pametnoj mreži sa svog iUredjaja, dovoljno je da u podešavanjima iUredjaja (SETTINGS - GENERAL - NETWORK - CELLULAR DATA) za APN unesete samo reč internet. Username i password podešavanja više nisu potrebna.

Ovde možete postaviti razlike u rezultatima u postignutoj brzini dobijene sa novim i starim podešavanjima.