[ nristic @ 11.03.2004. 12:31 ] @
Da li je moguće unutar flash animacije koja će se vrtiti na web stranici
staviti java script kod od banner rotatora.

Znači imam animaciju i unutar animacije želim da svaki
put kad se stranica učita prikaže banner koji ovisi o
java script kodu.

Da li je moguće napraviti flash animaciju u postocima.
Da kd bude stavljena na stranicu da se prilagodi različitim rezolucijama monitora.

Ako znate pomagajte.
[ indaflesh @ 24.10.2009. 22:44 ] @
> Da li je moguće unutar flash animacije koja će se vrtiti na web stranici
staviti java script kod od banner rotatora.
Hm, kako sam ja shvatio pitanje (a pomalo sam bukvalista :)), interesuje te da li možeš prikazati javascript kod unutar flash fajla. E sad, sumnjam da si to imao na umu, pa pretpostavljam da te interesuje da li Flash i JavaScript mogu da komuniciraju tako da Flash dobije određene informacije od JavaScripta: odgovor je da, i komunikacija je dvosmjerna.
U ActionScript 3.0:
Code:

import flash.external.ExternalInterface;
// ExternalInterface je statična klasa koja ima dvije interesantne metode:
// 1. addCallback() koja registruje f() koja se može pozivati u browseru, i
// 2. call() koja poziva npr. JavaScript f() iz browsera
var return_value:Object = ExternalInterface.call("ime_javascript_funkcije", prvi_argument_ukoliko_ga_JS_funkcija_zahtijeva, drugi_argument, i_tako_dalje);
// u objekt return_value biće smještena vrijednost koju funkcija vraća
// pa, ukoliko ti funkcija vraća path do neke slike, ti je fino učitaš uz pomoć Loader klase


> Znači imam animaciju i unutar animacije želim da svaki put kad se stranica učita prikaže banner koji ovisi o java script kodu.
Dakle, ispravno sam mislio. :)

> Da li je moguće napraviti flash animaciju u postocima.
Da kd bude stavljena na stranicu da se prilagodi različitim rezolucijama monitora.

Ovo ne shvatam. Misliš da kod različitih rezolucija, bude različita veličina reklame? To se može uraditi sa JavaScriptom, izmijeniš <object> tag koji ima property width i height a koji definiše širinu i visinu u odnosu na trenutnu rezoluciju. E sad, fora je što svaki Flash fajl "po defaultu" ima "noScale" mod skaliranja: dakle, koju god širinu i dužinu ti ponudiš, Flash fajl će ostati istih dimenzija (osim ako se ne učitava preko pomoćne, AC_FL_RunContent JavaScript funkcije koja se dobije u .js fajlu kad god Publishuješ neki fajl - što kod tebe, pretpostavljam nije slučaj).
Dakle, rezime:
potrebno je Flash fajlu reći koji mod skaliranja da koristi:
Code:

import flash.display.StageScaleMode;
stage.scaleMode = StageScaleMode.EXACT_FIT;
// EXACT_FIT razvlači Flash fajl do zadanih dimenzija.
// alternativa je SHOW_ALL gdje se razvuče do manje dimenzije uz očuvanje širina x visina odnosa
// ili NO_BORDER gdje se razvlači do veće dimenzije uz očuvanje š x v odnosa

Valjda sam pomogao...