[ mish_ns @ 28.03.2013. 06:31 ] @
Pozdrav svima.

Interesuje me kako odštampati word dok. (BEZ UPOTREBE COM objekata) direktno na selektovani (ne default) printer?

Našao sam ovaj kod ali uvekštampa na default printer...
Code:

 Dim psi As New ProcessStartInfo()
 psi.UseShellExecute = True
 psi.Verb = "print"
 psi.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Hidden
 psi.FileName = "GeneralConditionsRS_2kol.doc"
 Process.Start(psi)