[ CallMeSaMaster @ 14.05.2013. 12:57 ] @
Pozdrav svima,

naprvio sam web aplikaciju u kojoj logovani korisnici mogu da dodaju temu, a unutar teme recimo svoje slike. Svaki korisnik za svoju temu moze da doda max 5 slika. Ono sto bi ilo normalno da dozvolim da tih 5 slika moze da se zamjeni recimo drugim slikama. Dakle, u bazi cuvam samo path do slike, a slike na serveru u nekom folderu.

Korisnik se loguje i ide na pregled svoje teme u kojoj je stavio 5 slika. Sada zeli da izmjeni neke od njih ili pak sve. Na koji nacin ovo da izvedem? Ima li neko prijedlog?

Hvala
[ dusans @ 14.05.2013. 13:03 ] @
Kako si rešio dodavanje slika?
Ako korisnik može da doda sliku onda mu omogući da može i da je obriše.
Kod dodavanja samo vodi računa da ne može da pretera.
[ CallMeSaMaster @ 14.05.2013. 13:08 ] @
Evo ovako sam napravio dodavanje. Znam da mozda nije najljepsi nacin ali bitno mi je da za testne svrhe funkcionise jer mi je primarni cilj izmjena odnosno funkcionalnsot izmjene.

Code:

                string fn, aguid;
                string[] slike = new string[5];
                bool imageAttached = false;

                try
                {
                    for (int i = 0; i < Request.Files.Count; i++)
                    {
                        HttpPostedFile PostedFile = Request.Files[i];

                        if (PostedFile.ContentLength > 0)
                        {
                            imageAttached = true;
                            fn = System.IO.Path.GetFileName(PostedFile.FileName);
                            aguid = Guid.NewGuid() + fn.Substring(fn.LastIndexOf(".")).ToString();
                            PostedFile.SaveAs(Server.MapPath("~/documents/") + aguid);
                            slike[i] = aguid;
                        }
                    }

                    InsertDB.InsertAd(GetAdContent(slike, imageAttached), slike);
                    Response.Redirect("~/content/Postoverview.aspx", false);
                }