[ erc kragujevac @ 31.05.2013. 20:50 ] @
U delfiju mi treba da izracunam razliku izmedju pocetnog i krajnjeg vremena.
U tabeli SQL2005 iz nekog razloga vreme ,koje sam hteo da prikazem kao hh:mm,prikazuje u formatu 30.05.2013 12:00:00 AM(jucerasnji datum jer sam tada uradio copy paste za 1440 slogova - pocevsi od 00:00 do 23:59).
Kada napunim dva cb u delfiju displej format sam definisao kao hh:mm i lepo prikazuje.
stavio sam da je start:=adoquery6.fields.fieldbyname('start').asdatetime i end:=adoquery7.fields.fieldbyname('end').asdatetime. U kod sam proverio da se ove promenljive pune slicno float. Ukoliko u labelu upisem timetostr(start) dobijem recimo 12:06:00 AM za izabrano 00:06.
Probao sam da izracunam razliku sa Minutesbetween(start,end) i u principu radi OK,ali pravi zaokruzivanja koja mi ne odgovaraju.

Recimo da izmedju 13:35 i 00:06 pokazuje 808(umesto 809) ,a izmedju 13:36 i 00:06 pokazuje 810 i to je OK.
Datediff(minute,start,end) vraca super u sql-u,ali izgleda da ja ne umem da ga napisem u Delfiju