[ HB_BHF @ 04.06.2013. 13:03 ] @
Pozz
Ovako, imam klasu Student. I u mainu imam sljedeće:
Code (cpp):
 
Student *s1 = new Student("John", "Doe", 22)
(*s1) + 6 + 7 + 7; // unos ocjena 6, 7, 7 u indeks studenta s1
cout << (*s1); // ispisuje opće informacije o studentu, „Ime: John, Prezime:
// Doe, Indeks: 22, Prosjek ocjena: 6.66“
 

Gdje su ova tri argumenta u konstruktoru tipa string, string, int - respektivno. Za unos i prosjek ocjena ja sam uradio ovako:
Code (cpp):

class Student{
    private:
        string ime, prezime;
        int broj_indeksa, ocjene, brojPredmeta;
        double prosjek;

    public:
        Student(string ime, string prezime, int broj_indeksa) : ime(ime), prezime(prezime), broj_indeksa(broj_indeksa), ocjene(0)
        ,prosjek(1), brojPredmeta(0){}
        Student(Student &s);
        string getIme() const {return ime;}
        string getPrezime() const {return prezime;}
        int getBrojIndeksa() const {return broj_indeksa;}
     
        Student &operator +(int);
        friend ostream &operator <<(ostream &cout, const Student &s);
};
Student :: Student(Student &s){
    this -> ime = s.ime;
    this -> prezime = s.prezime;
    this -> broj_indeksa = s.broj_indeksa;
}

Student& Student :: operator+(int ocjene){
bool dobar_unos = ocjene < 10 && ocjene > 6;
if(dobar_unos)
this -> ocjene += ocjene;
Student :: brojPredmeta++;
this -> prosjek = this -> ocjene / brojPredmeta;
return *this;
}

ostream &operator <<(ostream &cout, const Student &s){
    return cout << "Student " << s.ime <<" " << s.prezime << " " << s.broj_indeksa << " ima prosjek " << s.prosjek;

}
 


Prvo, problem mi je što mi stavlja brojPredmeta da je 3, a unesem 4 ocjene. Tj. ovu jednu ocjenu nikako ne računa. Ja sam onda stavio ovako da je brojPredmeta(1) ali opet to mi ne rješava problem jer ako unesem npr. (*s1) + 6 + 7 + 7 izračuna da mi je to 14... odnosno, ovu prvu 6 mi ignoriše...

Zna li ko u čemu je problem ? :/
[ Burgos @ 04.06.2013. 13:21 ] @
Na prvu loptu:

Code:
this->brojPredmeta++;Code:
Student :: brojPredmeta++;
[ HB_BHF @ 04.06.2013. 22:01 ] @
Ma to je jedno te isto ja mislim :D
Ali skontao sam grešku... bool dobar_unos = ocjene < 10 && ocjene > 6; treba umjesto < staviti <=.. isto tako za >