[ Marko Rajevic @ 23.09.2013. 10:16 ] @
Potrebna mi je pomoć oko zadatka.
Sastavi program kojim se računa suma celih brojeva koje unosimo sa tastature, pri čemu ne znamo unapred koliko ima brojeva. Unošenje i sabiranje traje sve dok kao podatak ne unesemo 0. Nakon toga pitati da li želimo da se program nastavi. Ukoliko korisnik unese Y program se obnavlja a ukoliko unese N program se završava i ispisuje se suma.
[ boskela @ 23.09.2013. 19:27 ] @
Code:

#include <iostream>
using namespace std;


int main() {
  int zbir=0;
  int i;
  char odg;
    while(i!=0){
    cin>>i;
    zbir+=i;
    if(i==0){
cout<<"da li zelite da nastavite sa programom:"<<endl;
cin>>odg;
    }
 if(odg=='Y'){
       i=1;
    }
 if(odg=='N'){
     cout<<"zbir je:"<<zbir<<endl;}
    }

    return 0;
}
[ X Files @ 23.09.2013. 20:45 ] @
Nisi napomenuo da li radiš C ili C++.

S obzirom da pominješ "ciklus u ciklusu", verujem da se radi o C jeziku i da je to neka tema koju ste obrađivali.

Evo jedno od mogućih rešenja. Opredelio sam se da oba unutrašnja cilusa budu "do/while", jer se po meni taj ciklus najbolje uklapa... a možeš koristiti i "for" i "while", uz manje ili više akrobacija...

// NETESTIRANO !!!
Code:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int zbir, x;
    char odg;

    do
    {
        printf ( "\nUnesite brojeve:\n" );
        zbir = 0;

        do
        {
            scanf ( "%d", &x );
            zbir += x;
        } while ( x != 0 );

        printf ( "Zbir: %d\n\n", zbir );

        printf ( "Nastavak (Y/N):" );
        fflush ( stdin );
        scanf ( "%c", &odg );

    } while ( odg == 'Y' || odg == 'y');

    return 0;
}