[ Jing Jang @ 03.10.2013. 14:04 ] @
Linux je izgrađen s nekim moćnim alatima, koje su dostupne u Windowsima. Jedan od takvih važnih alata je Shell Scripting. Windows međutim dolazi s takvim alatom, ali, kao i obično je mnogo slabiji u odnosu na Linux Counterpart. Shell scripting / programiranje omogućava izvrsavanje naredbi (e), piped do željenog izlaza kako bi se automatizirali dan-za-danom . Automatizacija ovih procesa na serveru je važan zadatak, sistem administrator za obavljanje većine administrator poslova postiže pisanjem skripti koja će se izvrsiti kada je to potrebno.

Najčesće se koriste ljuske u Linuxu a to je BASH koji se zalaže za Bourne Again Shell. Ostali Shell obično se nalaze u Linuxu a to su:
Almquist shell (ash)
Bourne shell (sh)
Debian Almquist shell (dash)
korn shell (ksh)
Public domain korn shell (pdksh)
MirBSD korn shell (mksh)
Z shell (zsh)
Busybox, etc.
http://www.tecmint.com/learnin...wbies-to-system-administrator/