[ Mesoje @ 09.11.2013. 08:44 ] @
U osnovi, vreme ne postoji. Postoji samo apsolutni vakuum, informacija kao longitudinalni talas i događaj koji nastaje na preseku dva talasa informacija. Prostor je tačka preseka. Vreme koje mi percipiramo je interpolacija sukcesivnog niza događaja.