[ Milan_n _ @ 11.11.2013. 13:59 ] @
Jel zna neko zbog čega je u H2O2 oksidacioni broj kiseonika -1 ? Kako se dotle dolazi?

Po definiciji oksidacioni broj predstavlja broj elektrona koji je neki element predao/primio u jedinjenju (ili smeši).

Vodonik na valenci ima 1 atom (2*1=2 atoma) tako da on bih trebao da preda kiseoniku 2 elektrona, pa bih kiseonik trebao da ima o. b. -2 (-2*2=-4), a u rešenju piše -1 umesto -4 ?
[ djoka_l @ 11.11.2013. 15:05 ] @
http://sr.wikipedia.org/sr/%D0...D0%B8_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%98

Zbir oksidacionih brojeva kod nejonizovanog mulekula mora biti 0 - koliko je elektrona predato, toliko je i primljeno. U vodonik peroksidu, dva vodonika su predala po jedan elektron atomima kiseonika, pa to čini ukupno 2 elektrona. Ta dva elektrona su primila dva atoma kiseonika, pa oni imaju oksidacioni broj -1. Pošto je kiseonik dvovalentan, drugi valentni elektron jednog atoma kiseonika formirao je kovalentnu vezu sa valentnim elktronom drugog atoma kiseonika.