[ bolepks @ 28.12.2013. 16:19 ] @
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{

// kreiranje novog objekta klase ProcessStartInfo
ProcessStartInfo startInfo = new ProcessStartInfo("Firefox.exe");
// oblik prozora, koji ce biti otvoren
startInfo.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Normal;
// pocetna web adresa
startInfo.Arguments = "Neka stranica";
// pokretanje internet explorer-a
Process.Start(startInfo);
}
[ Dusan Kondic @ 28.12.2013. 17:12 ] @
Pošto nemam instaliran Firefoks, u ovom primeru sam upotrebio Chrome, ali sistem je isti.
Code:

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            /* Kreiranje novog objekta klase ProcessStartInfo.
             * Ovaj objekat je u stanju da pokrene određenu aplikaciju 
             * (u ovom slučaju Chrome).
             */
            ProcessStartInfo startInfo = new ProcessStartInfo("chrome.exe");
            /* oblik prozora, koji ce biti otvoren
             * Aplikacija može biti otvorena maksimizovana (preko celog ekrana),
             * minimizovana, sakrivena ili normalne veličine, što je ovde slučaj.
             */
            startInfo.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Normal;
            /* pocetna web adresa
             * Ako aplikaciju startujemo bez argumenata, ona će se otvoriti u 
             * podrazumevanom režimu, a ako joj prosledimo neki argument,
             * (adresu web stranice) ona će prilikom otvaranja da prikaže tu stranicu.
             */
            startInfo.Arguments = "www.drinacoding.com";
            /* pokretanje Chrome-a
             * Startujemo aplikaciju Chrome u režimu Normal i sa argumentom "www.drinacoding.com"
             */
            Process.Start(startInfo);
        }

Aplikacija koja se startuje ne mora da bude Web Browser:
Code:

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            ProcessStartInfo startInfo = new ProcessStartInfo("calc.exe");
            startInfo.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Normal;
            Process.Start(startInfo);
        }
[ bolepks @ 28.12.2013. 18:21 ] @
a da li možda znaš kako da napravim metodu koja bi blokirala pokretanje ili instaliranje na kompjuteru određenog programa i ako imaš neki primer timera za gašenje kompjutera to pokušavam da napravim C#.
[ Dusan Kondic @ 28.12.2013. 20:08 ] @
Ne znam kako bi se moglo blokirati startovanje određene aplikacije ili instalacije, nisam se time bavio.
Kod za gašenje računara može da bude isti kao i ovaj koji smo obrađivali, samo treba da startujemo "shutdown" sa odgovarajućim parametrima.
Ja za taj slučaj koristim sledeću liniju:
Code:

            System.Diagnostics.Process.Start("shutdown", "/s /t 0");

Ne znam šta pokušavaš da napraviš ali evo ti kod i za Timer:
Code:


            Timer t1 = new Timer(10000);
            t1.Elapsed += new ElapsedEventHandler(t1_Elapsed);
            t1.Start();

Gde je 10000 = 10 sekundi a t1_elapsed metoda koja se startuje svaki put kada timer istekne:
Code:

        void t1_Elapsed(object sender, ElapsedEventArgs e)
        {
            //Do something
        }
[ bolepks @ 28.12.2013. 20:59 ] @
Mislio sam na tajmer u keme može da se zada časova, minuta i sekudi kada će da se isključi
[ Dusan Kondic @ 29.12.2013. 08:28 ] @
Možeš u Timer_Elapsed da proveravaš da li je zadato vreme isteklo (if(DateTime.Now() > ZadatoVreme) { ... }).
U tom slučaju ćeš ZadatoVreme morati prilikom svakog startovanja aplikacije da kreiraš kao tekući datum + željeno vreme.