[ Fiser @ 18.01.2014. 11:44 ] @
Probao bih otvoriti malu PS3 igraonicu sa 3 konzole(malo mesto) ,za pocetak na divlje
Koja je visina kazne ako bane inspekcija

Ovde Srbija


[Ovu poruku je menjao Fiser dana 18.01.2014. u 16:45 GMT+1]
[ Dexic @ 18.01.2014. 13:04 ] @
U Berlinu? :D
[ lok @ 14.02.2014. 16:29 ] @
moj je sin otvorio igraonicu nije bila prijavljena.imao je 4 komp i 1plejstejšen.došla mu je inspekcija iz mupa za privredni kriminal.kazna će biti novčana do čak 2 g.zatvora(?).a ako ti dođe tržišna-onda i nije baš velika kazna,zavisi od čoveka..
[ cipservis @ 17.02.2014. 15:00 ] @
@lok

vašeg sina je neko ozbiljno druknuo i smestio mu. raditi neregistrovan je prekršajno delo.
Sad Vi znate šta se tu odigravalo, u biti čim su se pojavili Vaš sin je morao tražiti advokata na licu mesta. I tu je pogrešio.
Ukoliko su bilo šta pretresali morali su za tu svrhu imati overen sudski nalog. Policija ako mislite na običnu, a ne na poresku je tu samo da pruži asistenciju u vidu obezbeđenja, a ne da istražuje i ne znam šta radi.
Kod neregistrovanih mogu doći terenska kontrola poreske uprave ili tržišna inspekcija ministarstva trgovine. Kao što rekoh Vašem sinu je neko lepo smestio, možda konkurencija.


Citat:
Fiser:
Probao bih otvoriti malu PS3 igraonicu sa 3 konzole(malo mesto) ,za pocetak na divlje
Koja je visina kazne ako bane inspekcija

Ovde Srbija


[Ovu poruku je menjao Fiser dana 18.01.2014. u 16:45 GMT+1]Ovo je postupak što se tiče terenske kontrole poreske uprave. Neće oni da te unište već da te legalizuju, ali će te to koštati, tako da u principu manje košta da počenš legalno, pa zatvoriš posle tri meseca ako ne ide.

Citat:

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Utvrđivanje poreske obaveze licu koje obavlja neregistrovanu,
odnosno neprijavljenu delatnost
Član 129a
Izuzetno od člana 118 , člana 123. stav 2, člana 124. st. 1, 2, 4. i 6. i člana 126. ovog zakona, terenska kontrola kod lica koje obavlja neregistrovanu, odnosno neprijavljenu delatnost vrši se bez plana kontrole i naloga za kontrolu.
Ako se u postupku terenske kontrole utvrdi da lice obavlja neregistrovanu, odnosno neprijavljenu delatnost, poreska obaveza tom licu utvrđuje se rešenjem, primenom metode procene poreske osnovice parifikacijom.
Poreska obaveza po osnovu prihoda ostvarenih obavljanjem delatnosti iz stava 2. ovog člana utvrđuje se primenom poreske stope po kojoj se utvrđuje i plaća porez na dohodak građana na druge prihode, bez priznavanja normiranih troškova.
Rešenje o utvrđivanju poreza iz stava 2. ovog člana dostavlja se licu koje obavlja neregistrovanu, odnosno neprijavljenu delatnost, sa nalogom da u roku od 45 dana od dana dostavljanja rešenja, kod nadležnih organa izvrši registraciju, odnosno prijavu te delatnosti, plati utvrđenu poresku obavezu na propisane uplatne račune javnih prihoda i otkloni druge utvrđene povrede zakona.
Član 129b
Ako se u postupku terenske kontrole utvrdi da lice, koje je obavljajući neregistrovanu, odnosno neprijavljenu delatnost, stavljalo robu u promet, poreski inspektor može rešenjem privremeno oduzeti robu koju je zatekao u kontroli.
Poreski inspektor može rešenjem privremeno oduzeti opremu kojom obveznik obavlja neregistrovanu, odnosno neprijavljenu delatnost, a koju zatekne u postupku kontrole.
Privremeno oduzeta oprema iz stava 2. ovog člana, može se ostaviti na čuvanje licu od koga je privremeno oduzeta do isteka roka iz člana 129a stav 4. ovog zakona, ukoliko se proceni da bi troškovi oduzimanja i čuvanja bili nesrazmerno veliki u odnosu na poresku obavezu.
Član 129v
Ako lice koje obavlja neregistrovanu, odnosno neprijavljenu delatnost, u roku propisanom članom 129a stav 4. ovog zakona, izvrši registraciju, odnosno prijavu delatnosti, plati utvrđenu poresku obavezu i otkloni druge utvrđene nepravilnosti, oduzeta roba mu se vraća, osim robe podložne kvarenju i robe čije čuvanje iziskuje velike troškove - sa kojom se postupa na način iz člana 104. stav 4. ovog zakona.
Ako lice koje obavlja neregistrovanu, odnosno neprijavljenu delatnost, ne postupi po nalozima iz rešenja Poreske uprave iz člana 129a stav 2. ovog zakona, sa oduzetom robom se postupa na način uređen članom 134. ovog zakona.


Što se tiče tržišne inspekcije odnosno komunalne ako se delatnost obavlaj na javnoj površini:

Citat:

Zakon o trgovini

Član 76

Novčanom kaznom od 50.000,00 do 150.000,00 dinara kazniće se fizičko lice ako:

1) obavlja promet robe/usluga, a nema svojstvo trgovca (čl. 11. i 30);

2) obavlja trgovinu ličnim nuđenjem suprotno članu 19. ovog zakona.

Uz prekršajnu kaznu iz stava 1. ovog člana, fizičkom licu se može izreći i zaštitna mera zabrane vršenja određene delatnosti u trajanju od šest meseci do dve godine.E sad koliko je lepo raditi nelegalno prema onima koji rade legalno i plaćaju namete prosudite sami.

[Ovu poruku je menjao cipservis dana 17.02.2014. u 16:14 GMT+1]
[ gosha @ 17.02.2014. 15:39 ] @
U pitanju je krivično delo verovatno zbog licenci za operativne sisteme i video igre.
[ cipservis @ 17.02.2014. 16:08 ] @
Nije stvar u licencama, da je u tome problem on bi dobio rok od 15 dana da ih kupi, odnsono legalizuje. To važi za sve.
Neko je demonstrirao silu. To su stvari protiv kojih se borim i sam. I meni je pokušao inspektor terenske kontrole da preti silom u vidu Poreske uparve. E sad ćemo videti kako će država Srbija na to da reaguje.