[ newton1 @ 03.02.2014. 14:40 ] @
Ima li neko ideju kako da riješim sledeći zadatak:

Na tanak homogen prsten mase 1 kg i prečnika 0,5 m koji se obrće oko centralne ose koja je normalna na ravan prstena ugaonom brzinom od 300 ob u minuti, počne da djeluje tangencijalna sila na obodu i usporava prsten do ugaone brzine 100 ob u minuti. Rad koji izvrši ta sila je?



Unaprijed hvala.
[ zzzz @ 04.02.2014. 15:05 ] @

Izračunaj ugaone brzine na početku i kraju:



Izračunaj moment inercije prstena:

izračunaj kinetičku energiju na početku i na kraju:



Razlika energija je jednak radu sile.