[ lbp6000 @ 07.02.2014. 11:28 ] @
Pozdrav,

Pokušavam napraviti mali programcic koji ce se kaciti na stranice od narodnih novina te gledati zadnji broj novina. koji je u liknu :
Code:

 Sub proba()
        If (WebBrowser1.ReadyState = WebBrowserReadyState.Complete) Then
            For Each ClientControl As HtmlElement In WebBrowser1.Document.Links
                ListBox1.Items.Add(ClientControl.GetAttribute("href"))
            Next
        End If
End Sub

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        Dim godina As String
        Dim broj As String
        If (Not File.Exists("C:\NN\NN.txt")) Then
            File.WriteAllText("C:\NN\NN.txt", 1)
        End If
        Dim tr As IO.TextReader = New IO.StreamReader("C:\NN\NN.txt")
        broj = tr.ReadToEnd
        Dim god As System.DateTime = System.DateTime.Now
        godina = "&Godina=" + god.Year.ToString
        WebBrowser1.Navigate("http://narodne-novine.nn.hr/sluzbeni/pregledRezultati.aspx?Broj=" & broj & godina)
        tr.Close()
End Sub

Private Sub WebBrowser1_DocumentCompleted(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.WebBrowserDocumentCompletedEventArgs) Handles WebBrowser1.DocumentCompleted
        ListBox1.Items.Clear()
        proba()

    End Sub

Ovim gore kodom sam uspio se nakaciti na link sa brojem 1 i godinom 2014.

Pitanje :

Učitavanje zadnjeg broja Narodnih novina koji u body -u ima "href" tag te spremanje istoga unutar NN.txt datoteka npr :

http://narodne-novine.nn.hr/sluzbeni/pregledRezultati.aspx?Broj=15&Godina=2014
Znam da br. 15 postoji te u sebi sarži href tag
ali zato broj : 9900 ne postoji te u sebi ima samo jedan href tag
http://narodne-novine.nn.hr/sluzbeni/pregledRezultati.aspx?Broj=9900&Godina=2014

Kako riješiti zapis sadnjeg broj-a iz url-a u txt file ?