[ Healow @ 18.02.2014. 19:19 ] @
Zelim da napravim Asocijaciju u Visual Basic-u (bas onu kao na TV-u) ali nemam tacno ideju kako bi to mogao da izvedem.
Pa ako bi ste mogli da mi pomognete. Uglavnom razmisljao sam da je napisem na sledeci nacin. Prvo poredjati Button-e onako u "X" sto bi trebalo da prestavlja polja za igru. E sada sto se tice coda. To bi trebalo ovako da izgleda.
Npr. Button1 preimenujemo u polje "A1" i sada kad bi kliknuli da se pojavi neka rec umesto A1. Ovako
Code:
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

            Button1.Text = "Neka rec"

Ovako je moguce napraviti ali pitam da li neko ima ideju da ovo uradi malo funkcionalnije zato sto bi ovako zahtevalo mnogo koda.Hvala!
[ nnizbg @ 14.07.2014. 23:46 ] @
Ovo moras uraditi preko klasa.
[ kradojevic @ 02.08.2014. 16:35 ] @
Evo mojih asocijacija napisanih u Javi. možda pomogne. Jedini problem je što ne znam kako u konkretnom kodu da napravim otvaranje svih polja jedne kolone ukoliko je rešenje kolone tačno. Ako neko ima ideju kako da odradim to, bilo bi super da napiše bar ideju.
Hvala :)


Code:

import java.awt.*;

import javax.swing.*;

import sun.net.www.content.image.jpeg;

import java.awt.event.*;

public class GUI extends JFrame {

private JMenuBar meniBar;
private JMenu meni;
private JMenuItem novaIgra;
private JMenuItem izlaz;
private String[] vrednostA = new String[]{"rame","saka","narukvica","prst"};
private String[] vrednostB = new String[]{"ptica", "avion", "raspon","orao"};
private String[] vrednostC = new String[]{"    precka", "mreza", "stativa","pogodak"};
private String[] vrednostD = new String[]{"    kosarka", "odbojka", "oprema","zimski"};
final JTextField resenjeKoloneA= new JTextField();
final JTextField resenjeKoloneB= new JTextField();
final JTextField resenjeKoloneC= new JTextField();
final JTextField resenjeKoloneD= new JTextField();
private String resenjeC="gol";
private String resenjeD="sport";
private String resenjeA="ruka";
private String resenjeB="krilo";
private String konres="rukomet";
//Dugme d;

    
public GUI(){
    setLayout(new FlowLayout());
    
    setTitle("Asocijacije");
    setSize(300,600);
    setLocationRelativeTo(null);

    
    meniBar= new JMenuBar();
    meni= new JMenu("O igri");
    novaIgra= new JMenuItem("Nova Igra");
    setResizable(false);
    
    novaIgra.addActionListener(new ActionListener() {
        
        @Override
        public void actionPerformed(ActionEvent e) {
            // TODO Auto-generated method stub
            GUI g= new GUI();
            g.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
            g.setVisible(true);
            dispose();
            
            
        }
    });
    novaIgra.setMnemonic('n');
    
    izlaz= new JMenuItem("Izlaz");
    meni.add(novaIgra);
    meni.add(izlaz);
    izlaz.addActionListener(new ActionListener() {
        
        @Override
        public void actionPerformed(ActionEvent e) {
            // TODO Auto-generated method stub
            dispose();
        }
    });
    izlaz.setMnemonic('I');
    meni.setMnemonic('O');
    meniBar.add(meni);
    setJMenuBar(meniBar);
    JPanel abPanel=new JPanel(new GridLayout(5,2));
    
    for(int i=0;i<4;i++){
        
        Dugme d=new Dugme("A"+(i+1),vrednostA[0+i]);
        JPanel aPanel= new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER));
        JPanel bPanel= new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER));
        
        aPanel.add(d);
        abPanel.add(aPanel);
        Dugme d1= new Dugme("B"+(i+1),vrednostB[0+i]);
        bPanel.add(d1);
        abPanel.add(bPanel);
        
    }
    
    JPanel panel1= new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER));
    resenjeKoloneA.setPreferredSize(new Dimension(Dugme.SIRINA,Dugme.VISINA));
    resenjeKoloneA.setHorizontalAlignment(JTextField.CENTER);
    resenjeKoloneA.addKeyListener(new KeyListener() {
        
        @Override
        public void keyTyped(KeyEvent e) {
            // TODO Auto-generated method stub
            
        }
        
        @Override
        public void keyReleased(KeyEvent e) {
            // TODO Auto-generated method stub
            
        }
        
        @Override
        public void keyPressed(KeyEvent e) {
            if(e.getKeyCode()==KeyEvent.VK_ENTER){
                if(resenjeKoloneA.getText().equals(resenjeA)){
                    JOptionPane.showMessageDialog(null, "Tacan odgovor!");
                    resenjeKoloneA.setEditable(false);
                    
                    
                }
                else
                    JOptionPane.showMessageDialog(null, "Netacan odgovor!");
            }
        }
    });
    panel1.add(resenjeKoloneA);
    abPanel.add(panel1);
    
    JPanel panel2= new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER));
    resenjeKoloneB.setPreferredSize(new Dimension(Dugme.SIRINA,Dugme.VISINA));
    resenjeKoloneB.setHorizontalAlignment(JTextField.CENTER);
    resenjeKoloneB.addKeyListener(new KeyListener() {
        
        @Override
        public void keyTyped(KeyEvent e) {
            // TODO Auto-generated method stub
            
        }
        
        @Override
        public void keyReleased(KeyEvent e) {
            // TODO Auto-generated method stub
            
        }
        
        @Override
        public void keyPressed(KeyEvent e) {
            if(e.getKeyCode()==KeyEvent.VK_ENTER){
                if(resenjeKoloneB.getText().equals(resenjeB)){
                    JOptionPane.showMessageDialog(null, "Tacan odgovor!");
                    resenjeKoloneB.setEditable(false);
                    
                    
                }
                else
                    JOptionPane.showMessageDialog(null, "Netacan odgovor!");
            }
            
        }
    });
    panel2.add(resenjeKoloneB);
    abPanel.add(panel2);

    add(abPanel,BorderLayout.NORTH);
    
    /*Donji deo
     * CD Panel*/
    
    JPanel konacni= new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER));
    final JTextField konacnoResenje= new JTextField();
    konacnoResenje.setPreferredSize(new Dimension(Dugme.SIRINA*2,Dugme.VISINA));
    konacnoResenje.setHorizontalAlignment(JTextField.CENTER);
    konacnoResenje.addKeyListener(new KeyListener() {
        
        @Override
        public void keyTyped(KeyEvent e) {
            // TODO Auto-generated method stub
            
        }
        
        @Override
        public void keyReleased(KeyEvent e) {
            // TODO Auto-generated method stub
            
        }
        
        @Override
        public void keyPressed(KeyEvent e) {
            if(e.getKeyCode()==KeyEvent.VK_ENTER){
                if(konacnoResenje.getText().equals(konres)){
                    JOptionPane.showMessageDialog(null, "Uspešno ste rešili asocijaciju");
                    konacnoResenje.setEditable(false);
                    
                    
                }
                else
                    JOptionPane.showMessageDialog(null, "Pokušajte ponovo");
            }
        }
    });
    konacni.add(konacnoResenje);
    
    
    
    add(konacni);
    
    JPanel cdPanel= new JPanel(new GridLayout(5,2));
    
    JPanel panel3= new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER));
    resenjeKoloneC.setPreferredSize(new Dimension(Dugme.SIRINA,Dugme.VISINA));
    resenjeKoloneC.setHorizontalAlignment(JTextField.CENTER);
    resenjeKoloneC.addKeyListener(new KeyListener() {
        
        
        
        
        
        @Override
        public void keyPressed(KeyEvent e) {
            if(e.getKeyCode()==KeyEvent.VK_ENTER){
                if(resenjeKoloneC.getText().equals(resenjeC)){
                    JOptionPane.showMessageDialog(null, "Tacan odgovor");
                    resenjeKoloneC.setEditable(false);
                }
                else
                    JOptionPane.showMessageDialog(null, "Netacan odgovor");
                    
                
            }
            
        }

        @Override
        public void keyTyped(KeyEvent e) {
            // TODO Auto-generated method stub
            
        }

        @Override
        public void keyReleased(KeyEvent e) {
            // TODO Auto-generated method stub
            
        }
    });
    panel3.add(resenjeKoloneC);
    cdPanel.add(panel3);
    
    JPanel panel4= new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER));
    resenjeKoloneD.setPreferredSize(new Dimension(Dugme.SIRINA,Dugme.VISINA));
    resenjeKoloneD.setHorizontalAlignment(JTextField.CENTER);
    resenjeKoloneD.addKeyListener(new KeyListener() {
        
        @Override
        public void keyTyped(KeyEvent e) {
            // TODO Auto-generated method stub
            
        }
        
        @Override
        public void keyReleased(KeyEvent e) {
            // TODO Auto-generated method stub
            
        }
        
        @Override
        public void keyPressed(KeyEvent e) {
            if(e.getKeyCode()==KeyEvent.VK_ENTER){
                if(resenjeKoloneD.getText().equals(resenjeD)){
                    JOptionPane.showMessageDialog(null, "Tacan odgovor!");
                    resenjeKoloneD.setEditable(false);
                
                    
                }
            
            
            }
        }
    });
    panel4.add(resenjeKoloneD);
    cdPanel.add(panel4);
    
    for(int i=0;i<4;i++){
        JPanel cpanel= new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER));
        Dugme d= new Dugme("C"+(i+1),vrednostC[i]);
        cpanel.add(d);
        cdPanel.add(cpanel);
        
        JPanel dpanel= new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER));
        Dugme d1= new Dugme("D"+(i+1),vrednostD[i]);
        dpanel.add(d1);
        cdPanel.add(dpanel);
    }
        
    
    add(cdPanel,BorderLayout.SOUTH);
    
    
    
    
}

        
    

   


}

import java.awt.Dimension;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

import javax.swing.JButton;


public class Dugme extends JButton {
    
    public static final int SIRINA=115;
    public static final int VISINA=35;
    private String ime;
    private String vrednost;
    
    
    
    public Dugme(String ime, final String vrednost){
        
        setText(ime);
        setPreferredSize(new Dimension(SIRINA,VISINA));
        addActionListener(new ActionListener() {
            
            @Override
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                setText(vrednost);
                setEnabled(false);
            }
        });
    }
    public void otvoriDugnme(String ime,String vrednost){
        setText("vrednost");
        setEnabled(false);
    }
    
    public void otvoriDugme(){
        setText(vrednost);
        setEnabled(false);
    }

}
import javax.swing.JFrame;


public class Glavna {

    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        
        GUI gui= new GUI();
        gui.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        gui.setVisible(true);
        
        

    }

}

[ kradojevic @ 02.08.2014. 17:07 ] @
Grozan je kod onako u bloku. Evo malo preglednije varijante
http://mysticpaste.com/view/VhEM6bY7gU?16
[ rgdrajko @ 21.09.2014. 15:07 ] @
Znaci u javi ispises sav teks u svaku celiju odmah, ali one celije koje nisu otvorene stavis da je hiden(nevidljivi) tekst i kako otvaraju celije stavljas da je tekst vidljiv u toj otvorenoj celiji. Kad otvore sve celije stavis i da je tekst u celiji konacnog resenja vidljiv(na pocetku je bio nevidljiv).