[ darko_sudarov @ 06.03.2014. 07:54 ] @
Pozdrav svim,

Pokusavam da naprvim SOAP Server application (C++ BUILDER 2010) koja salje podatke iz klijent data seta korisniku na udaljenom mestu.
Pokusao sam sa TList i TSOAPDataList da posaljem podatke. Serverska strana se iskompajlira bez gresaka ali na klijentskoj strani se javlja greska.

Kod sa serverske strane

Code:
 
class TArtikalSet : public TRemotable {
 
protected:
 
public:
 
int ID_ARTIKLA;
String KOD_ARTIKLA;
String ARTIKAL;
int ID_PORESKE_STOPE;
float CENA_SA_PDV;
int GODINA;
String BARKOD;
int ID_JM;
String OPIS_JM;
float PORESKA_STOPA;
int ID_JM_ARTIKLA;
int ID_CENOVNIK;
};
//----------------------------------------------------------
TSoapDataList* TPCSImpl::echoSpisakArtikala(int IDM, int GOD)
{
    TDM *TMPDM = new TDM(0);
    //TSoapDataList *dl = new TSoapDataList();
    TSoapDataList *la = new TSoapDataList;
 
    if(TMPDM->konekcija->Connected == false) TMPDM->konekcija->Connected = true;
 
 
    TMPDM->cdsartikli->Active = false;
    TMPDM->cdsartikli->ParamByName("IDM")->AsInteger = IDM;
    TMPDM->cdsartikli->ParamByName("GOD")->AsInteger = GOD;
    TMPDM->cdsartikli->Active = true;
 
 
if(TMPDM->cdsartikli->RecordCount > 0)
{
while(!TMPDM->cdsartikli->Eof)
 {
 
    TArtikalSet *ta = new TArtikalSet();
 
    ta->ID_ARTIKLA       = TMPDM->cdsartikli->FieldByName("ID_ARTIKLA")->AsInteger;
    ta->KOD_ARTIKLA      = TMPDM->cdsartikli->FieldByName("KOD_ARTIKLA")->AsString;
    ta->ARTIKAL          = TMPDM->cdsartikli->FieldByName("ARTIKAL")->AsString;
    ta->ID_PORESKE_STOPE = TMPDM->cdsartikli->FieldByName("ID_PORESKE_STOPE")->AsInteger;
    ta->CENA_SA_PDV      = TMPDM->cdsartikli->FieldByName("CENA_SA_PDV")->AsFloat;
    ta->GODINA           = TMPDM->cdsartikli->FieldByName("GODINA")->AsInteger;
    ta->BARKOD           = TMPDM->cdsartikli->FieldByName("BARKOD")->AsString;
    ta->ID_JM            = TMPDM->cdsartikli->FieldByName("ID_JM")->AsInteger;
    ta->OPIS_JM          = TMPDM->cdsartikli->FieldByName("OPIS_JM")->AsString;
    ta->PORESKA_STOPA    = TMPDM->cdsartikli->FieldByName("PORESKA_STOPA")->AsFloat;
    ta->ID_JM_ARTIKLA    = TMPDM->cdsartikli->FieldByName("ID_JM_ARTIKLA")->AsInteger;
    ta->ID_CENOVNIK      = TMPDM->cdsartikli->FieldByName("ID_CENOVNIK")->AsInteger;
 
    la->Add(ta);
    TMPDM->cdsartikli->Next();
 
 }
 
 
}
//TRemotable *obj = new TRemotable();
//obj->ObjectToSOAP(dl);         
 
 return la;
}
 
 


Greska na klijentskoj strani je:
Conversion class TSOAPDataList to SOAP is not suported - SOAP class must be derive from TRemotable.

Na koji nacin mogu poslati podatke iz klijent data seta?