[ m-panta @ 13.03.2014. 08:05 ] @
Nov sam u ovome, pa ako neko može da pomogne bio bih zahvalan.
Ima WEB formu u kojoj hoću da automatizujem popunjavanje. Kada popunim polja i kliknem na dugme da potvrdim javi mi javascript messagebox OK - Cancel.

Set IE = Createobject("InternetExplorer.Application")
IE.Navigate "*******/page"
IE.Visible = True
Wscript.Sleep 500
IE.Document.All.Item("user").Value = "username"
IE.Document.All.Item("pass").Value = "password"
IE.Document.All.Item("submit").Click ' ******ovde se pojavi popup prozor
Wscript.Sleep 500
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.SendKeys "{ENTER}" ' ******ovaj deo ne izvršava

Problem je što prozor otvara Javascript i pretpostavljam da izgubi fokus ....