[ shule @ 31.03.2014. 14:21 ] @
Pozdrav svima

Imam jedan mali problem oko jednog Batch File koji treba da brise *xml posle 12 Dana.
Znaci svi XML file koji su stariji od 12 dana treba da budu izbrisani.

Ovo je moj Bath sadrzaj


@echo off
set "Pfad=C:\temp\*.xml"
Date=%DATE%
for /f "skip=12" %%i in ('dir /b /s"%Pfad%*.*"') do rd /s /q "%Pfad%%%i"
del "%Pfad%*.*" /f /q
echo "Alle xml Files in %Pfad% wurden geloescht!"


Ako moze pomoc da mi neko kaze gde gresim
[ shule @ 01.04.2014. 09:24 ] @
Problem je resen sa BAT Fileom sledece sadrzine


ECHO XML - BEREINIGUNG
Forfiles /P C:\temp /S /M *.* /D -12 /C "cmd /c del /q @path"/P C:\temp Pfad gde se trazi sadrzina koja treba da bude izbrisana
/S sa Unterordnerima (mislim da se na srpskom kaze sa podfasciklama)
/M *.* Traži - naći sve fajlove ( osim onih bez ekstenzije fajla )
/D-12 Poslednja izmena datum stariji od 12 dana do današnjeg datuma
/C "cmd /c del /q @path" Komanda da se izvrši sa ovim fajlovima ( izbrisi ovde )