[ ja-ilija @ 09.05.2014. 21:40 ] @
Siguran sam da je ovo vec bila tema na ovom forumu, ali i detaljno citanje postova o preduzetnicima pausalcima nije mi otkrilo odgovor.
Zanima me da li kao preduzetnik pausalac imam obavezu da se sam prijavim na PIO ili to ide po automatizmu. Po sajtu APR-a
Citat:
APR po službenoj dužnosti dostavlja nadležnom PIO Fondu prijavu na
osiguranje za preduzetnika i vrši prijavu obveznika plaćanja doprinosa
Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje


Cak sam i sa resenjem o osnivanju dobijo resenje o prijavi na PIO i zdravstveno osiguranje. Medjutim, danas sam bio u socijalnom u vezi zdravstevene knjizice (nije mi trebala prethodinh 2 godine od kako sam preduzetnik) i dobio poprilicno ribanje gospodje na salteru kako sam bio u obavezi da u roku od tri dana po osnivanju dodjem i prijavim se na PIO i kako sam neozbiljan jer su kazne "uzasno velike" i kako moram nekako to da sredim i da mi ne gine neka inspekcija.

Da li je ovo tacno, koje kazne mogu da budu u pitanju, ili gospodja, standardno, ne zna bas svoj posao najbolje?
Ima li neko iskustva o ovome, ja sam pokusao da nadjem neki dokument u kojem se spominju ova tri dana, ali ne mogu nikako da nadjem.
[ S A J A @ 10.05.2014. 19:39 ] @
Uredba o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u jedinstvenu bazu centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja
(„Službeni glasnik RS“ br. 54/10 , 124/12 , 119/13)


Član 4a

Podnosioci jedinstvene prijave iz člana 4. ove uredbe su obveznici podnošenja prijave, u skladu sa Zakonom.

Za podnosioca jedinstvene prijave iz stava 1. ovog člana prijavu može podneti fizičko ili pravno lice koje poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat, a na osnovu ovlašćenja za podnošenje prijave.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, za fizičko lice iz člana 12. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja (u daljem tekstu: Zakon), na osnovu priloženih dokaza, jedinstvenu prijavu podnosi:

- na portalu, ovlašćeni službenik organizacije za obavezno socijalno osiguranje, koji ima kvalifikovani elektronski sertifikat;

- putem modifikovane aplikacije, ovlašćeni službenik Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, koji ima sertifikat, koji izdaje taj fond.

Jedinstvenu prijavu, službeno podnose:

- organizacije obaveznog socijalnog osiguranja - za osiguranike koji svojstvo osiguranika stiču na osnovu rešenja o priznavanju prava iz obaveznog socijalnog osiguranja;

- organ nadležan za vođenje registra privrednih subjekata, odnosno organi i organizacije nadležni za registraciju pravnih i fizičkih lica - za osiguranike koji u skladu sa zakonom samostalno obavljaju privrednu delatnost.
[ ja-ilija @ 13.05.2014. 11:44 ] @
Hvala na dokumentu.
Po mom razumevanju pravnih formulacija, ovaj poslednje boldovani paragraf kaze da ja nisam u obavezi da podnesem nista u PIO fond.