[ miki987 @ 08.07.2014. 17:46 ] @
Koristim embedded visual basic 3.0 za programiranje za pc pocket, aplikacija povezana sa mobilnim štampačem mi ne štampa naša slova zapravo štampa Ž i Š, sok Č,Ć,Đ neće.
Na jednom forumu pročitao sam da je čovek u Javi rešio problem uz pomoć encodinga uz pomoć CP1250 odnosno Windows - 1250 kodiranja, i taj link je ovaj

Mene zanima, kako da u vb-u najprostije izvršim encoding za ova tri slova. On je u javi rešio na taj način
[ rgdrajko @ 23.09.2014. 16:36 ] @
Nekada davno sam uradio 'Konvertovanje iz kodne strane YUSCII u Serbian(Latin, Serbia) 1250, pa ti prepravi prema svojim potrebama

Code:

'Konvertovanje iz kodne strane YUSCII u Serbian(Latin, Serbia) 1250
        For n = 1 To Len(Tekst)
            If Mid(Tekst, n, 1) = "{" Then
                Mid(Tekst, n, 1) = Chr(154)
            End If
            If Mid(Tekst, n, 1) = "|" Then
                Mid(Tekst, n, 1) = Chr(240)
            End If
            '~
            If Mid(Tekst, n, 1) = "~" Then
                Mid(Tekst, n, 1) = Chr(232)
            End If
            '}
            If Mid(Tekst, n, 1) = "}" Then
                Mid(Tekst, n, 1) = Chr(230)
            End If
            
            If Mid(Tekst, n, 1) = "`" Then
                Mid(Tekst, n, 1) = Chr(158)
            End If
            If Mid(Tekst, n, 1) = "[" Then
                Mid(Tekst, n, 1) = Chr(138)
            End If
            If Mid(Tekst, n, 1) = "\" Then
                Mid(Tekst, n, 1) = Chr(208)
            End If
            '^
            If Mid(Tekst, n, 1) = "^" Then
                Mid(Tekst, n, 1) = Chr(200)
            End If
            ']
            If Mid(Tekst, n, 1) = "]" Then
                Mid(Tekst, n, 1) = Chr(198)
            End If
            
            If Mid(Tekst, n, 1) = "@" Then
                Mid(Tekst, n, 1) = Chr(142)
            End If
        Next n