[ sabacc @ 14.08.2014. 13:22 ] @
Kako da onemogućim unos u check box Yes/No dok se prethodno ne popuni polje tipa text u formi.
[ BiloKoje @ 14.08.2014. 13:39 ] @
Postavi osobinu Enabled za check box na NO pa na After update tekst polja stavi Me.ImeCheckBoxa.Enabled=Yes
[ sabacc @ 15.08.2014. 08:42 ] @
Hvala!
[ sabacc @ 15.08.2014. 11:24 ] @
Našao sam drugi način rešenja ovog problema može se odnositi i na sva druga polja.

Na događaj On Got Focus check polja ubacite code

If Me.nazivtextpolje = "" Or IsNull(Me.nazivtextpolje) Then
MsgBox "Unesite prvo TEXT", vbOKOnly, "OBAVESTENJE"
Me.nazivtextpolje.SetFocus
Cancel = True
Exit Sub
End If

[ BiloKoje @ 15.08.2014. 16:16 ] @
Uglavnom postoji više mogućih rešenja, moje sprečava pokušaj unosa tvoje dozvoljava pokušaj a sprečava sam unos vrednosti. Od same aplikacije zavisi šta je bolje. Svakako treba imati u vidu više mogućnosti pa odabrati prateći logiku programa.