[ etfstudent @ 25.09.2014. 00:07 ] @
Ovo je moj code u Matlabu za stampanje Furijeovog reda:

clear
clc
tic
a0=input('Unesi koeficijent a0: ');
an=input('Unesi koeficijent an: ','s');
bn=input('Unesi koeficijent bn: ','s');
a=input('Unesi donju granicu: ');
b=input('Unesi gornju granicu: ');
k=input('Unesi broj clanova reda: ');
t=linspace(a,b,10000);
suma=0;
for n=1:k
ebn = evalin('caller',bn);
ean = evalin('caller',an);
suma = suma + (ean.*cos(2.*n.*pi.*t./(b-a)) + ebn.*sin(2.*n.*pi.*t./(b-a)));
end
red=a0+suma;
plot(t,red)
grid
toc

Da li bi mogao umjesto for petlje da koristim tzv. vektorizaciju? Petlje u Matlabu znacajno povecavaju vrijeme izvrsavanja programa kao sto znate...