[ materofdeathejo @ 30.10.2014. 15:43 ] @
"Napisati Windows aplikaciju, koja ima tri tekstialna polja za unos stranica kvadra (a, b i c), jedno tekstualno polje za prikaz rezultata, jedan Kombo boks za izbor velicine pravougaonika koja se racuna: povrsina, zapremina, dijagonala. "
ja sam radio kod za sabiranje, oduzimanje, mnozenje jer je krace .. ali neradi .. gdje je greska, sta treba da ispravim, jeli moze nego da mi pomogne ..
Code:
import java.awt.*;
import java.awt.event.ComponentListener;
import java.awt.event.ItemEvent;
import java.awt.event.ItemListener;
import java.applet.*;

 public class sumOf2No extends Applet implements ItemListener
{
     TextField T1,T2,T3;
    private Component operation;

     public void init() {
         T1 = new TextField(10);
         T2 = new TextField(10);
         T3 = new TextField(10);
         add(T1);
         add(T2);
         add(T3);
         T1.setText("0");
         T2.setText("0");
         T3.setText("0");
         Choice operation = new Choice();
         operation.add("+");
         operation.add("-");
         operation.add("*");
         add(operation);
         
      }
    public void itemStateChanged(ItemEvent e) {
        operation.addComponentListener((ComponentListener) this);
        if(((Choice) operation).getSelectedIndex()==0)
        {int a;
        int b;
            String str;
            str=T1.getText();
            a=Integer.parseInt(str);
            str=T2.getText();
            b=Integer.parseInt(str);
            int result = a+b;
            T3.setText( " "+ result);
        }

        
    }

       
}
[ materofdeathejo @ 30.10.2014. 16:29 ] @
uspjeo sam da uradim zadatak sa Choicelist ... ali ne sa combobox .. kako njega da uradim, jeli moze iko da mi pomogne ....


Igorisite pogresne formule za P V D, to je samo radi primjera.


Code:
import java.awt.*; 
import java.applet.*; 
import java.awt.event.*;


public class ChoicesList extends Applet 

    private List choices; 
    private Graphics g;

    TextField T1,T2,T3;
    private Component operation;
    
    
    public void init () 
    {   
        T1 = new TextField(10);
        T2 = new TextField(10);
        T3 = new TextField(10);
        add(T1);
        add(T2);
        add(T3);
        T1.setText("0");
        T2.setText("0");
        T3.setText("0");
        choices = new List (3, false); 
        choices.add ("Povrsina"); 
        choices.add ("Zapremina"); 
        choices.add ("Dijagonala"); 
        add (choices); 
        choices.addItemListener (new listListener ()); 
        g = getGraphics (); 
        
        
    } 

    class listListener implements ItemListener 
    { 
        public void itemStateChanged (ItemEvent event) 
        { 
            String choice = choices.getSelectedItem (); 
            int y = 0, p=0,v=0;
            double d=0;
            int a,b,result;
            String str;
            str=T1.getText();
            a=Integer.parseInt(str);
            str=T2.getText();
            b=Integer.parseInt(str);
            
            if (choice.equals ("Povrsina")) 
            { 
               p=a+b;
               T3.setText( " "+ p);
            } 
            else if (choice.equals ("Zapremina")) 
            { 
                v=a*b;
                T3.setText( " "+ v);
            } 
            else if (choice.equals ("Dijagonala")) 
            { 
                d=Math.sqrt(a+b);
                T3.setText( " "+ d);
            } 
            
        } 
    }