[ Djuka1100 @ 27.11.2014. 14:01 ] @
Ovako, imam zadatak da ispisem znacenje svakog bloka i graficki prikazem znacenje geometrijskih parametara, da li neko zna to da uradi, bio bih vam vrlo zahvalan?
N
05 ; Vezba 1, citanje programa Lf
10 G55 Lf
15 TRANS Z55 Lf
20 T2 D1 Lf
25 G97 S1400 F0.08 M3 Lf
30 G0 X36 Z10 Lf
35 Z0 Lf
40 F1 X-1 Lf
45 Z1 Lf
50 G0 X30 Lf
55 G1 Z-29.9 Lf
80 X32 Lf
85 G0 Z1 Lf
90 X22 Lf
95 G1 Z-30 Lf
100 X32 Lf
105 G0 Z1 Lf
110 X20 Lf
115 G1 Z-30.5 Lf
120 X26 Lf
125 Z-48 Lf
130 X35 Lf
135 G0 Z15 Lf
140 T6 D1 Lf
145 G0 X35 Z10 Lf
150 G97 S800 F0.05 Lf
155 G0 Z-45 Lf
160 G1 X0 Lf
165 G0 X36 Lf
170 Z10 Lf
175 M30 Lf
[ cnct56 @ 30.11.2014. 14:59 ] @
05 ; Vezba 1, citanje programa Lf
10 G55 Lf .............................. nulta tacka obradnog elementa (G54-G59)
15 TRANS Z55 Lf
20 T2 D1 Lf ........................... poziv alata br.T2 i njegovih data D1
25 G97 S1400 F0.08 M3 Lf.........G97 n/min S broj obr. vretena M03 na desnu stranu (ccw) F posmak 8 stotih po obrtaju
30 G0 X36 Z10 Lf.....................G0 brzo kretanje do pozicije X i Z
35 Z0 Lf ................................takodje brzo kretanje do poz. Z, G0 vazi iz prethodne linije
40 F1 X-1 Lf ..........................F1 greska verovatno G1(kontrolisano kretanje) X-1 F vazi iz pretodnih linija
45 Z1 Lf ............................... Z1 takodje kontrolisano kretanje tj. sa posmakom
50 G0 X30 Lf ..........................brzo kretanje do X pozicije
55 G1 Z-29.9 Lf.......................opet sa posmakom do poz. Z .... itd.
80 X32 Lf ..............................itd.
85 G0 Z1 Lf
90 X22 Lf
95 G1 Z-30 Lf
100 X32 Lf
105 G0 Z1 Lf
110 X20 Lf
115 G1 Z-30.5 Lf
120 X26 Lf
125 Z-48 Lf
130 X35 Lf
135 G0 Z15 Lf
140 T6 D1 Lf ........................poziv alata br. T6
145 G0 X35 Z10 Lf..................brzo kretanje do poz. X i Z
150 G97 S800 F0.05 Lf............G97 n/min , S broj obrtaja F posmak, M3 vazi od T2 (ova linija treba da zameni mesto sa prethodnom)
155 G0 Z-45 Lf.......................itd.
160 G1 X0 Lf
165 G0 X36 Lf
170 Z10 Lf
175 M30 Lf ...........................kraj programa