[ Backy @ 02.12.2014. 14:31 ] @
http://youtu.be/J9b0J29OzAU

Kako bi mogla da se kontroliše brzina ovakvog motora? Da li je u ovom konkretnom slučaju brzina ograničena samo strujom koju izvor može da da? Da li bi bilo izvodljivo dovesti struju na spiralu spolja tako da unutra bude samo magnet koji kruži?
[ Odin D. @ 02.12.2014. 16:04 ] @
Kao i kod svih elektro-magnetnih motora, rezultujuća brzina je balans između pogonske elektromotorne sile i indukovane elektromotorne sile koju u kalemima stvaraju magneti u pokretu.