[ vvvaaalll @ 02.03.2015. 08:37 ] @
1. JMBG spremljen je u varijabli $jmbg. Ukoliko je korisnik maloljetan, ispišite upozorenje.
Koristite isključivo na JMBG-ovima iz primjera. ( 1910981330552 1103950335113 2707977330117)

<?php
$jmbg=1910981330552;
$godina=substr($jmbg, 4,2);

if ($godina<=97) {
echo "punoljetan";
}
else { echo "UPOZORENJE MALOLJETNIK!";
}

?>
[ vvvaaalll @ 02.03.2015. 08:38 ] @
<?php
$jmbg="19089981901122";
$array = array(
"01" => "Sijecanj",
"02" => "Veljaca",
"03" => "Ozujak",
"04" => "Travanj",
"05" => "Svibanj",
"06" => "Lipanj",
"07" => "Srpanj",
"08" => "Kolovoz",
"09" => "Rujan",
"10" => "Listopad",
"11" => "Studeni",
"12" => "Prosinac",
);
$m=substr($jmbg,2,2);
echo "Rodjena je u $array[$m] <br>";
?>
[ vvvaaalll @ 02.03.2015. 08:39 ] @
3. Korištenjem for petlje ispišite niz brojeve od 1 do 20 i njihove kvadrate. Svaki par ispisati u novi red


<?php

for ($a=1; $a <= 20; $a++)
{
echo $a. '='. pow($a,2).'</br>';
}

?>
[ vvvaaalll @ 02.03.2015. 08:40 ] @
4. Napravite mini-aplikaciju koja de izračunavati prosječnu ocjenu razreda od 30 učenika na pismenom.
Za simulaciju dobivenih ocjena koristite funkciju iz primjera. Koristiti do ili do-while petlje.
$o = rand(1,5); // u varijablu $o dodijeli vrijednost između 1 i 5, // pri svakom pozivanju vrijednost je drugačija!

<?php
$i=1;
$suma=0;
do{
$suma+=rand(1,5);
$i++;
}
while ($i<30);
echo $suma/$i;
?>
[ vvvaaalll @ 02.03.2015. 08:40 ] @
5. Napišite funkciju koja ce ispitati da li je broj prost. Prosti brojevi su djeljivi isključivo sa samim sobom
ili s 1. Zatim, ispišite sve proste brojeve manje od 100

<?php
print('Svi dvocifreni prosti brojevi :'."<br>");
for($i=1;$i<=100;$i++)
{
$d=2;
while($i%$d<>0)
$d=$d+1;
if($d>$i/2)
print($i."<br>");
}
?>
[ vvvaaalll @ 02.03.2015. 08:41 ] @
6. Napišite funkciju koja de kao argument primiti varijablu tipa string, a kao rezultat vratiti broj
samoglasnika. a) Korištenjem ove funkcije ispišite i broj suglasnika u string.
b) Ukoliko niste, kod koji ispituje da li je slovo samoglasnik izdvojite u posebnu funkciju

<?php
$samoglasnici="aeiou";
$s="Najneindustrijaliziraniji";
$c=0;
for($i = 0; $i<strlen($s); $i++)
for($j = 0; $j<strlen($samoglasnici); $j++)
if(strtolower($s[$i])==strtolower($samoglasnici[$j]))
$c++;
echo "$c";
?>
[ vvvaaalll @ 02.03.2015. 08:42 ] @
7. Zadana je varijabla $grad koja sadržava polje s članovima godina => broj stanovnika. Izračunajte:
a) Prosječan broj stanovnika kroz sve godine?
b) Koje godine je bilo najviše stanovnika?
c) Koliko godina se provodilo mjerenje?
Primjer varijable $grad = array(1995 => 55687)

<?php

$grad=array( 1995 => 100051,
1996 => 441242,
1997 => 204301,
1998 => 424214,
2000 => 100200);

$leng=count($grad);
$sum=0;
$maxx=0;
$maxi=0;

foreach($grad as $key=>$value){
$sum+=$value;
if ($value>$maxi){
$maxi=$value;
$maxx=$key;
}
}

echo "Prosjek stanovnika kroz sve godine je ".round($sum/$leng)."<br>";
echo "Najvise stanovnika bilo je ".$maxx."<br>";
echo "Mjerenje je provodilo tokom ".$leng;

?>
[ vvvaaalll @ 02.03.2015. 08:42 ] @
9. Na temelju zadanih varijabli $duzina (real tip podataka) i $prikolica (boolean tip podataka)
izračunajte koliko je cestarinu potrebno platiti ako: - automobili dužine manje od 1,20 metara
pladaju 15 kuna - automobili dužine vede ili jednake 1,20 metara , a manje od 3,5 metara pladaju 23 kune
- automobili dužine vede od 3,5 metara pladaju 31 kunu - automobili s prikolicom pladaju dodatnih 9 kuna.

<?php
$duzina=2.5;
$prikolica=TRUE;
switch($duzina)
{case $duzina < 1.2;
$placanje = 15;
break;
case $duzina >= 1.2 && $duzina <= 2.5;
$placanje = 25;
break;
default $placanje = 31;} #ovo nadolje ne priznaje
if($prikolica="TRUE"){$placanje+9}
echo $placanje;
?>
[ vvvaaalll @ 02.03.2015. 08:43 ] @
14. Napišite funkciju koja vraća prvu poziciju slova u stringu ili false ukoliko ga ne pronalazi

<?php
$pozicija = strpos($moj_string, "trazeni znak");
echo 'Pozicija traženog znaka u mom stringu je 
$pozicija';
if ($pozicija>0) {
echo "TRUE"
}
else (echo "FALSE";)
?>

15. ARMSTRONGOVI BROJEVI

<?php
for ($b=100; $b<=999; $b++)
{
$c1= (int) ($b/100);
$c2= ((int)($b/10)) %10;
$c3= $b %10;
if ($b==$c1*$c1*$c1+$c2*$c2*$c2+$c3*$c3*$c3) print ($b. "<br>");

}
?>16. Pitagorini brojevi do 50

<?php
print('Pitagorini brojevi do 50 :'."<br>");
for($a=1;$a<=49;$a++)
for($b=$a+1;$b<=50;$b++)
for($c=$b+1;$c<=51;$c++)
if ($a*$a+$b*$b==$c*$c)
print($a." ".$b." ".$c." "."<br>");
?>


17. Svi troznamenkasti brojevi djeljivi zbrojem svojih znamenki

<?php
print('Svi trocifreni brojevi do 180 djeljivi proizvodom svojih cifara :'."<br>");
$Suma=0;
for($i=111;$i<=180;$i++)
{
$s=(int)($i/100)*(int)($i/10%10)*(int)($i%10);
if($s<>0)
if($i%$s==0)
{
print($i."<br>");
$Suma=$Suma+$i;
}
}

?>


18. Suma prvih 100 prirodnih brojeva

<?php
$Suma=0;
for($i=1;$i<=100;$i++)
$Suma=$Suma+$i;
print('Zbir prvih 100 prirodnih brojeva je :'."<br>");
print$Suma;
?>


19. Prijateljski brojevi

<?php
print('Prijateljski brojevi :'."<br>");

$prost = true;
for ( $i = 5; $i <=1000; $i ++)
for ( $n = $i-2; $n <= 980; $n ++)
{
for ( $del = 2; $del <= (int)($i / 2); $del ++)
{
if ( $i % $del ==0 || $n % $del == 0)
$prost = false;
}
if ($prost) print ($i. $n. "<br>");
}
?>20. Ispisivanje svih djelitelja zadanog broja21. Svi dvoznamenkasti brojevi djeljivi s 3 i 5 ili s oba

<?php
print"Dvocifreni koji su djeljivi s 3 i 5 ili oba ";
print " <br>";
for ($broj=10;$broj<=99; $broj ++ )
{
$pom=$broj;
while ($pom%3 == 0) $pom = (int)($pom / 3);
while ($pom % 5== 0) $pom = (int)($pom / 5);
if ($pom ==1)
{
print $broj;
print " <br>";
}
}
?>22. Napišite blok if-else koji će se izvršavati ovisno o uvjetu "dali je broj paran" i ukoliko jest
ispisati u html dokument "Paran" tj. ako nije paran onda "Neparan".(zadatak koi se može naći u teoriji)

<?php
if(is_int($res/2)) {echo "PARAN";}
else { echo"NE PARAN BROJ";}
?>


23. Ispišite sve dvoznamenkaste brojeve (10-99)! Koristiti while petlju.

<?php
$a=10;
while ($a<=99) {
$a+=2;
echo "$a <br>";
}
?>


24. Ispišite sve brojeve od 134 do 341! Koristiti for petlju.

<?php
for ($i=134; $i<=341 ; $i++) {
echo "$i <br>";
}
?>
[ vvvaaalll @ 02.03.2015. 08:44 ] @
26. Pomoću do-while petlje napisati program koji će varijabli $a dodavati slovo "z" ako je $a
različit od"zzz". Koristiti praznu varijablu $a.

<?php
do{
$a.="z";
echo "$a <br>"
;}
while ($a!="zzz");
?>
[ dakipro @ 02.03.2015. 08:51 ] @
Zdravo, mozes li pojasniti koja je svrha postavljanja ove teme?
[ mjanjic @ 17.03.2015. 09:30 ] @
Verovatno su neki zadačići za neki ispit iz PHP-a na nekom fakultetu ili visokoj školi, a nekome mogu biti korisni jer se na primerima najbolje uči.