[ rox4 @ 15.04.2015. 23:46 ] @
Da li bi neko mogao da mi pomogne u vezi sa ovim zadatkom?

Napisati rekurzivnu funkciju za odredjivanje koliko puta se pojavljuje n uzastopnih jedinica u binarnom
zapisu celog broja x koriscenjem bitskih operatora.

Znam kako bih iterativno izracunao koliko se puta dve jedinice javljaju u binarnom zapisu nekog celog broja, koristio bih masku, ali ovde je problem sto korisnik moze da zada bilo koji broj x, za koji je plus rekurzivno potrebno da se izracuna koloko se puta tih x jedinica javlja u zapisu.
Ima li neko mozda ideju kako bi mogao da odradi taj zadatak? :)