[ svepomalo @ 31.07.2015. 15:06 ] @
Ovako, na AWS-u imam RDS sa mysqlom(5.6) jednu instancu samo, bez replikacije.
Prvo sam imao 6gb a sada 4gb, smanjio instancu zbog troskova.
Malo usera imam, nemam neki znacajno veci load.
CPU ne prelazi 5% ali me buni memorija.
Naime, od 6GB free 5.3GB, od trenutnka promene instance na 4gb RAM pada konstantno (u zadnja 3 dana) i sada je trenunto na 1.87GB.
Sve tabele su mi INNODB a koristim aws-ova defaultna podesavanja za bazu.
U njihovom monitoringu je swap usage 0%, read latency je od 0 do 2ms a write je max bio na 4ms.
Generalno na site nisam primetio sporiji response, radi kao sto i radilo.

Ne umem bas da procitam ENGINE INNODB STATUS pa vas molim za neku analizu, da li da se brinem ili sta bi trebao da promenim.
Znam za innodb_buffer_pool_size da treba da je preporucljivo da bude 3/4 od memorije ako se ne varam.

Evo sta kaze show full procces list(deluje mi da je sve ok):

Code:

+-------+----------+--------------------+--------+---------+------+-------+-----------------------+
| Id    | User     | Host               | db     | Command | Time | State | Info                  |
+-------+----------+--------------------+--------+---------+------+-------+-----------------------+
|     1 | rdsadmin | localhost:12943    | mysql  | Sleep   |    7 |       | NULL                  |
| 54212 | admin    | 172.31.4.127:34192 | proddb | Sleep   | 2147 |       | NULL                  |
| 54213 | admin    | 172.31.4.127:34193 | proddb | Sleep   | 2156 |       | NULL                  |
| 54214 | admin    | 172.31.4.127:34194 | proddb | Sleep   | 2150 |       | NULL                  |
| 54284 | admin    | 172.31.34.87:38157 | proddb | Sleep   | 1811 |       | NULL                  |
| 54285 | admin    | 172.31.34.87:38158 | proddb | Sleep   | 1820 |       | NULL                  |
| 54286 | admin    | 172.31.34.87:38159 | proddb | Sleep   | 1814 |       | NULL                  |
| 54355 | admin    | 172.31.4.127:34322 | proddb | Sleep   | 1669 |       | NULL                  |
| 54356 | admin    | 172.31.4.127:34323 | proddb | Sleep   | 1678 |       | NULL                  |
| 54357 | admin    | 172.31.4.127:34324 | proddb | Sleep   | 1671 |       | NULL                  |
| 54408 | admin    | 10.0.0.250:34925   | proddb | Query   |    0 | init  | show full processlist |
| 54534 | admin    | 172.31.34.87:38407 | proddb | Sleep   | 1275 |       | NULL                  |
| 54535 | admin    | 172.31.34.87:38408 | proddb | Sleep   | 1283 |       | NULL                  |
| 54536 | admin    | 172.31.34.87:38409 | proddb | Sleep   | 1277 |       | NULL                  |
| 54627 | admin    | 172.31.34.87:38521 | proddb | Sleep   | 1135 |       | NULL                  |
| 54628 | admin    | 172.31.34.87:38522 | proddb | Sleep   | 1144 |       | NULL                  |
| 54629 | admin    | 172.31.34.87:38523 | proddb | Sleep   | 1138 |       | NULL                  |
| 54829 | admin    | 172.31.34.87:38765 | proddb | Sleep   |  799 |       | NULL                  |
| 54830 | admin    | 172.31.34.87:38766 | proddb | Sleep   |  808 |       | NULL                  |
| 54831 | admin    | 172.31.34.87:38767 | proddb | Sleep   |  802 |       | NULL                  |
| 54869 | admin    | 172.31.4.127:34873 | proddb | Sleep   |  768 |       | NULL                  |
| 54870 | admin    | 172.31.4.127:34874 | proddb | Sleep   |  777 |       | NULL                  |
| 54871 | admin    | 172.31.4.127:34875 | proddb | Sleep   |  770 |       | NULL                  |
| 54997 | admin    | 172.31.34.87:38970 | proddb | Sleep   |  628 |       | NULL                  |
| 54998 | admin    | 172.31.34.87:38971 | proddb | Sleep   |  637 |       | NULL                  |
| 54999 | admin    | 172.31.34.87:38972 | proddb | Sleep   |  631 |       | NULL                  |
| 55060 | admin    | 172.31.34.87:39039 | proddb | Sleep   |  508 |       | NULL                  |
| 55061 | admin    | 172.31.34.87:39040 | proddb | Sleep   |  517 |       | NULL                  |
| 55062 | admin    | 172.31.34.87:39041 | proddb | Sleep   |  510 |       | NULL                  |
| 55176 | admin    | 172.31.34.87:39160 | proddb | Sleep   |  239 |       | NULL                  |
| 55177 | admin    | 172.31.34.87:39161 | proddb | Sleep   |  247 |       | NULL                  |
| 55178 | admin    | 172.31.34.87:39162 | proddb | Sleep   |  241 |       | NULL                  |
| 55247 | admin    | 172.31.4.127:35279 | proddb | Sleep   |   55 |       | NULL                  |
| 55248 | admin    | 172.31.4.127:35280 | proddb | Sleep   |   64 |       | NULL                  |
| 55249 | admin    | 172.31.4.127:35281 | proddb | Sleep   |   58 |       | NULL                  |
| 55283 | admin    | 172.31.34.87:39271 | proddb | Sleep   |    1 |       | NULL                  |
+-------+----------+--------------------+--------+---------+------+-------+-----------------------+
36 rows in set (0.00 sec)
SHOW ENGINE INNODB STATUS\G:


\*************************** 1. row ***************************
  Type: InnoDB
  Name:
Status:
=====================================
2015-07-31 13:45:37 2b018f54b700 INNODB MONITOR OUTPUT
=====================================
Per second averages calculated from the last 36 seconds
-----------------
BACKGROUND THREAD
-----------------
srv_master_thread loops: 11443 srv_active, 0 srv_shutdown, 260532 srv_idle
srv_master_thread log flush and writes: 271956
----------
SEMAPHORES
----------
OS WAIT ARRAY INFO: reservation count 9753
OS WAIT ARRAY INFO: signal count 12610
Mutex spin waits 34382, rounds 42988, OS waits 781
RW-shared spins 9474, rounds 266280, OS waits 8843
RW-excl spins 161, rounds 7628, OS waits 121
Spin rounds per wait: 1.25 mutex, 28.11 RW-shared, 47.38 RW-excl
------------
TRANSACTIONS
------------
Trx id counter 14367561
Purge done for trx's n:o < 14367436 undo n:o < 0 state: running but idle
History list length 3593
LIST OF TRANSACTIONS FOR EACH SESSION:
---TRANSACTION 14360948, not started
MySQL thread id 55060, OS thread handle 0x2b018b857700, query id 2521991 172.31.34.87 admin cleaning up
---TRANSACTION 14360694, not started
MySQL thread id 55062, OS thread handle 0x2b018eb23700, query id 2521727 172.31.34.87 admin cleaning up
---TRANSACTION 14353507, not started
MySQL thread id 54997, OS thread handle 0x2b018bba4700, query id 2515065 172.31.34.87 admin cleaning up
---TRANSACTION 14353259, not started
MySQL thread id 54999, OS thread handle 0x2b018f0b9700, query id 2514817 172.31.34.87 admin cleaning up
---TRANSACTION 14345871, not started
MySQL thread id 54869, OS thread handle 0x2b018ee70700, query id 2507795 172.31.4.127 admin cleaning up
---TRANSACTION 14345621, not started
MySQL thread id 54871, OS thread handle 0x2b018f64f700, query id 2507549 172.31.4.127 admin cleaning up
---TRANSACTION 14339205, not started
MySQL thread id 54829, OS thread handle 0x2b018f857700, query id 2501825 172.31.34.87 admin cleaning up
---TRANSACTION 14338917, not started
MySQL thread id 54831, OS thread handle 0x2b018f60e700, query id 2501535 172.31.34.87 admin cleaning up
---TRANSACTION 14328305, not started
MySQL thread id 54627, OS thread handle 0x2b018efb5700, query id 2491359 172.31.34.87 admin cleaning up
---TRANSACTION 14327924, not started
MySQL thread id 54629, OS thread handle 0x2b018f5cd700, query id 2490971 172.31.34.87 admin cleaning up
---TRANSACTION 14318570, not started
MySQL thread id 54534, OS thread handle 0x2b018eb64700, query id 2482232 172.31.34.87 admin cleaning up
---TRANSACTION 14318322, not started
MySQL thread id 54536, OS thread handle 0x2b018baa0700, query id 2481984 172.31.34.87 admin cleaning up
---TRANSACTION 0, not started
MySQL thread id 54408, OS thread handle 0x2b018f54b700, query id 2527878 10.0.0.250 admin init
SHOW ENGINE INNODB STATUS
---TRANSACTION 14300207, not started
MySQL thread id 54355, OS thread handle 0x2b018ecea700, query id 2464398 172.31.4.127 admin cleaning up
---TRANSACTION 14299958, not started
MySQL thread id 54357, OS thread handle 0x2b018f58c700, query id 2464140 172.31.4.127 admin cleaning up
---TRANSACTION 14290905, not started
MySQL thread id 54284, OS thread handle 0x2b018f816700, query id 2455570 172.31.34.87 admin cleaning up
---TRANSACTION 14290659, not started
MySQL thread id 54286, OS thread handle 0x2b018b64f700, query id 2455324 172.31.34.87 admin cleaning up
---TRANSACTION 14282177, not started
MySQL thread id 54212, OS thread handle 0x2b018f712700, query id 2447240 172.31.4.127 admin cleaning up
---TRANSACTION 14281931, not started
MySQL thread id 54214, OS thread handle 0x2b018f302700, query id 2446994 172.31.4.127 admin cleaning up
---TRANSACTION 14367558, not started
MySQL thread id 1, OS thread handle 0x2b018ad0c700, query id 2527872 localhost 127.0.0.1 rdsadmin cleaning up
--------
FILE I/O
--------
I/O thread 0 state: waiting for completed aio requests (insert buffer thread)
I/O thread 1 state: waiting for completed aio requests (log thread)
I/O thread 2 state: waiting for completed aio requests (read thread)
I/O thread 3 state: waiting for completed aio requests (read thread)
I/O thread 4 state: waiting for completed aio requests (read thread)
I/O thread 5 state: waiting for completed aio requests (read thread)
I/O thread 6 state: waiting for completed aio requests (write thread)
I/O thread 7 state: waiting for completed aio requests (write thread)
I/O thread 8 state: waiting for completed aio requests (write thread)
I/O thread 9 state: waiting for completed aio requests (write thread)
Pending normal aio reads: 0 [0, 0, 0, 0] , aio writes: 0 [0, 0, 0, 0] ,
 ibuf aio reads: 0, log i/o's: 0, sync i/o's: 0
Pending flushes (fsync) log: 0; buffer pool: 0
2378 OS file reads, 770947 OS file writes, 513215 OS fsyncs
0.00 reads/s, 0 avg bytes/read, 18.72 writes/s, 9.17 fsyncs/s
-------------------------------------
INSERT BUFFER AND ADAPTIVE HASH INDEX
-------------------------------------
Ibuf: size 1, free list len 0, seg size 2, 30 merges
merged operations:
 insert 217, delete mark 1, delete 0
discarded operations:
 insert 0, delete mark 0, delete 0
Hash table size 5449511, node heap has 655 buffer(s)
45.94 hash searches/s, 78.28 non-hash searches/s
---
LOG
---
Log sequence number 1076931839
Log flushed up to   1076931839
Pages flushed up to 1076931273
Last checkpoint at  1076931273
0 pending log writes, 0 pending chkp writes
423818 log i/o's done, 7.81 log i/o's/second
----------------------
BUFFER POOL AND MEMORY
----------------------
Total memory allocated 2818179072; in additional pool allocated 0
Dictionary memory allocated 335140
Buffer pool size   168064
Free buffers       163601
Database pages     3808
Old database pages 839
Modified db pages  6
Pending reads 0
Pending writes: LRU 0, flush list 0, single page 0
Pages made young 0, not young 0
0.00 youngs/s, 0.00 non-youngs/s
Pages read 2311, created 1497, written 309780
0.00 reads/s, 0.03 creates/s, 10.39 writes/s
Buffer pool hit rate 1000 / 1000, young-making rate 0 / 1000 not 0 / 1000
Pages read ahead 0.00/s, evicted without access 0.00/s, Random read ahead 0.00/s
LRU len: 3808, unzip_LRU len: 0
I/O sum[0]:cur[0], unzip sum[0]:cur[0]
----------------------
INDIVIDUAL BUFFER POOL INFO
----------------------
---BUFFER POOL 0
Buffer pool size   21008
Free buffers       20380
Database pages     545
Old database pages 212
Modified db pages  1
Pending reads 0
Pending writes: LRU 0, flush list 0, single page 0
Pages made young 0, not young 0
0.00 youngs/s, 0.00 non-youngs/s
Pages read 290, created 255, written 51391
0.00 reads/s, 0.00 creates/s, 1.14 writes/s
Buffer pool hit rate 1000 / 1000, young-making rate 0 / 1000 not 0 / 1000
Pages read ahead 0.00/s, evicted without access 0.00/s, Random read ahead 0.00/s
LRU len: 545, unzip_LRU len: 0
I/O sum[0]:cur[0], unzip sum[0]:cur[0]
---BUFFER POOL 1
Buffer pool size   21008
Free buffers       20575
Database pages     358
Old database pages 0
Modified db pages  0
Pending reads 0
Pending writes: LRU 0, flush list 0, single page 0
Pages made young 0, not young 0
0.00 youngs/s, 0.00 non-youngs/s
Pages read 177, created 181, written 5008
0.00 reads/s, 0.00 creates/s, 0.00 writes/s
Buffer pool hit rate 1000 / 1000, young-making rate 0 / 1000 not 0 / 1000
Pages read ahead 0.00/s, evicted without access 0.00/s, Random read ahead 0.00/s
LRU len: 358, unzip_LRU len: 0
I/O sum[0]:cur[0], unzip sum[0]:cur[0]
---BUFFER POOL 2
Buffer pool size   21008
Free buffers       20383
Database pages     543
Old database pages 209
Modified db pages  0
Pending reads 0
Pending writes: LRU 0, flush list 0, single page 0
Pages made young 0, not young 0
0.00 youngs/s, 0.00 non-youngs/s
Pages read 277, created 266, written 11804
0.00 reads/s, 0.00 creates/s, 0.17 writes/s
Buffer pool hit rate 1000 / 1000, young-making rate 0 / 1000 not 0 / 1000
Pages read ahead 0.00/s, evicted without access 0.00/s, Random read ahead 0.00/s
LRU len: 543, unzip_LRU len: 0
I/O sum[0]:cur[0], unzip sum[0]:cur[0]
---BUFFER POOL 3
Buffer pool size   21008
Free buffers       20502
Database pages     410
Old database pages 0
Modified db pages  0
Pending reads 0
Pending writes: LRU 0, flush list 0, single page 0
Pages made young 0, not young 0
0.00 youngs/s, 0.00 non-youngs/s
Pages read 236, created 174, written 58363
0.00 reads/s, 0.00 creates/s, 2.06 writes/s
Buffer pool hit rate 1000 / 1000, young-making rate 0 / 1000 not 0 / 1000
Pages read ahead 0.00/s, evicted without access 0.00/s, Random read ahead 0.00/s
LRU len: 410, unzip_LRU len: 0
I/O sum[0]:cur[0], unzip sum[0]:cur[0]
---BUFFER POOL 4
Buffer pool size   21008
Free buffers       20446
Database pages     483
Old database pages 0
Modified db pages  0
Pending reads 0
Pending writes: LRU 0, flush list 0, single page 0
Pages made young 0, not young 0
0.00 youngs/s, 0.00 non-youngs/s
Pages read 362, created 121, written 79121
0.00 reads/s, 0.03 creates/s, 2.97 writes/s
Buffer pool hit rate 1000 / 1000, young-making rate 0 / 1000 not 0 / 1000
Pages read ahead 0.00/s, evicted without access 0.00/s, Random read ahead 0.00/s
LRU len: 483, unzip_LRU len: 0
I/O sum[0]:cur[0], unzip sum[0]:cur[0]
---BUFFER POOL 5
Buffer pool size   21008
Free buffers       20401
Database pages     517
Old database pages 209
Modified db pages  5
Pending reads 0
Pending writes: LRU 0, flush list 0, single page 0
Pages made young 0, not young 0
0.00 youngs/s, 0.00 non-youngs/s
Pages read 282, created 235, written 30788
0.00 reads/s, 0.00 creates/s, 1.22 writes/s
Buffer pool hit rate 1000 / 1000, young-making rate 0 / 1000 not 0 / 1000
Pages read ahead 0.00/s, evicted without access 0.00/s, Random read ahead 0.00/s
LRU len: 517, unzip_LRU len: 0
I/O sum[0]:cur[0], unzip sum[0]:cur[0]
---BUFFER POOL 6
Buffer pool size   21008
Free buffers       20507
Database pages     425
Old database pages 0
Modified db pages  0
Pending reads 0
Pending writes: LRU 0, flush list 0, single page 0
Pages made young 0, not young 0
0.00 youngs/s, 0.00 non-youngs/s
Pages read 320, created 105, written 37748
0.00 reads/s, 0.00 creates/s, 1.28 writes/s
Buffer pool hit rate 1000 / 1000, young-making rate 0 / 1000 not 0 / 1000
Pages read ahead 0.00/s, evicted without access 0.00/s, Random read ahead 0.00/s
LRU len: 425, unzip_LRU len: 0
I/O sum[0]:cur[0], unzip sum[0]:cur[0]
---BUFFER POOL 7
Buffer pool size   21008
Free buffers       20407
Database pages     527
Old database pages 209
Modified db pages  0
Pending reads 0
Pending writes: LRU 0, flush list 0, single page 0
Pages made young 0, not young 0
0.00 youngs/s, 0.00 non-youngs/s
Pages read 367, created 160, written 35557
0.00 reads/s, 0.00 creates/s, 1.56 writes/s
Buffer pool hit rate 1000 / 1000, young-making rate 0 / 1000 not 0 / 1000
Pages read ahead 0.00/s, evicted without access 0.00/s, Random read ahead 0.00/s
LRU len: 527, unzip_LRU len: 0
I/O sum[0]:cur[0], unzip sum[0]:cur[0]
--------------
ROW OPERATIONS
--------------
0 queries inside InnoDB, 0 queries in queue
0 read views open inside InnoDB
Main thread process no. 3310, id 47285614962432, state: sleeping
Number of rows inserted 211471, updated 1036950, deleted 71435, read 382807729
5.42 inserts/s, 3.78 updates/s, 4.94 deletes/s, 3714.87 reads/s
----------------------------
END OF INNODB MONITOR OUTPUT
============================

1 row in set (0.00 sec)


SHOW VARIABLES WHERE variable_name LIKE 'innodb%';


+------------------------------------------+------------------------+
| Variable_name                            | Value                  |
+------------------------------------------+------------------------+
| innodb_adaptive_flushing                 | ON                     |
| innodb_adaptive_flushing_lwm             | 10                     |
| innodb_adaptive_hash_index               | ON                     |
| innodb_adaptive_max_sleep_delay          | 150000                 |
| innodb_additional_mem_pool_size          | 8388608                |
| innodb_api_bk_commit_interval            | 5                      |
| innodb_api_disable_rowlock               | OFF                    |
| innodb_api_enable_binlog                 | OFF                    |
| innodb_api_enable_mdl                    | OFF                    |
| innodb_api_trx_level                     | 0                      |
| innodb_autoextend_increment              | 64                     |
| innodb_autoinc_lock_mode                 | 1                      |
| innodb_buffer_pool_dump_at_shutdown      | OFF                    |
| innodb_buffer_pool_dump_now              | OFF                    |
| innodb_buffer_pool_filename              | ib_buffer_pool         |
| innodb_buffer_pool_instances             | 8                      |
| innodb_buffer_pool_load_abort            | OFF                    |
| innodb_buffer_pool_load_at_startup       | OFF                    |
| innodb_buffer_pool_load_now              | OFF                    |
| innodb_buffer_pool_size                  | 2753560576             |
| innodb_change_buffer_max_size            | 25                     |
| innodb_change_buffering                  | all                    |
| innodb_checksum_algorithm                | innodb                 |
| innodb_checksums                         | ON                     |
| innodb_cmp_per_index_enabled             | OFF                    |
| innodb_commit_concurrency                | 0                      |
| innodb_compression_failure_threshold_pct | 5                      |
| innodb_compression_level                 | 6                      |
| innodb_compression_pad_pct_max           | 50                     |
| innodb_concurrency_tickets               | 5000                   |
| innodb_data_file_path                    | ibdata1:12M:autoextend |
| innodb_data_home_dir                     | /rdsdbdata/db/innodb   |
| innodb_disable_sort_file_cache           | OFF                    |
| innodb_doublewrite                       | ON                     |
| innodb_fast_shutdown                     | 1                      |
| innodb_file_format                       | Antelope               |
| innodb_file_format_check                 | ON                     |
| innodb_file_format_max                   | Antelope               |
| innodb_file_per_table                    | ON                     |
| innodb_flush_log_at_timeout              | 1                      |
| innodb_flush_log_at_trx_commit           | 1                      |
| innodb_flush_method                      | O_DIRECT               |
| innodb_flush_neighbors                   | 1                      |
| innodb_flushing_avg_loops                | 30                     |
| innodb_force_load_corrupted              | OFF                    |
| innodb_force_recovery                    | 0                      |
| innodb_ft_aux_table                      |                        |
| innodb_ft_cache_size                     | 8000000                |
| innodb_ft_enable_diag_print              | OFF                    |
| innodb_ft_enable_stopword                | ON                     |
| innodb_ft_max_token_size                 | 84                     |
| innodb_ft_min_token_size                 | 3                      |
| innodb_ft_num_word_optimize              | 2000                   |
| innodb_ft_result_cache_limit             | 2000000000             |
| innodb_ft_server_stopword_table          |                        |
| innodb_ft_sort_pll_degree                | 2                      |
| innodb_ft_total_cache_size               | 640000000              |
| innodb_ft_user_stopword_table            |                        |
| innodb_io_capacity                       | 200                    |
| innodb_io_capacity_max                   | 2000                   |
| innodb_large_prefix                      | OFF                    |
| innodb_lock_wait_timeout                 | 50                     |
| innodb_locks_unsafe_for_binlog           | OFF                    |
| innodb_log_buffer_size                   | 8388608                |
| innodb_log_compressed_pages              | ON                     |
| innodb_log_file_size                     | 134217728              |
| innodb_log_files_in_group                | 2                      |
| innodb_log_group_home_dir                | /rdsdbdata/log/innodb  |
| innodb_lru_scan_depth                    | 1024                   |
| innodb_max_dirty_pages_pct               | 75                     |
| innodb_max_dirty_pages_pct_lwm           | 0                      |
| innodb_max_purge_lag                     | 0                      |
| innodb_max_purge_lag_delay               | 0                      |
| innodb_mirrored_log_groups               | 1                      |
| innodb_monitor_disable                   |                        |
| innodb_monitor_enable                    |                        |
| innodb_monitor_reset                     |                        |
| innodb_monitor_reset_all                 |                        |
| innodb_old_blocks_pct                    | 37                     |
| innodb_old_blocks_time                   | 1000                   |
| innodb_online_alter_log_max_size         | 134217728              |
| innodb_open_files                        | 2000                   |
| innodb_optimize_fulltext_only            | OFF                    |
| innodb_page_size                         | 16384                  |
| innodb_print_all_deadlocks               | OFF                    |
| innodb_purge_batch_size                  | 300                    |
| innodb_purge_threads                     | 1                      |
| innodb_random_read_ahead                 | OFF                    |
| innodb_read_ahead_threshold              | 56                     |
| innodb_read_io_threads                   | 4                      |
| innodb_read_only                         | OFF                    |
| innodb_replication_delay                 | 0                      |
| innodb_rollback_on_timeout               | OFF                    |
| innodb_rollback_segments                 | 128                    |
| innodb_sort_buffer_size                  | 1048576                |
| innodb_spin_wait_delay                   | 6                      |
| innodb_stats_auto_recalc                 | ON                     |
| innodb_stats_method                      | nulls_equal            |
| innodb_stats_on_metadata                 | OFF                    |
| innodb_stats_persistent                  | ON                     |
| innodb_stats_persistent_sample_pages     | 20                     |
| innodb_stats_sample_pages                | 8                      |
| innodb_stats_transient_sample_pages      | 8                      |
| innodb_status_output                     | OFF                    |
| innodb_status_output_locks               | OFF                    |
| innodb_strict_mode                       | OFF                    |
| innodb_support_xa                        | ON                     |
| innodb_sync_array_size                   | 1                      |
| innodb_sync_spin_loops                   | 30                     |
| innodb_table_locks                       | ON                     |
| innodb_thread_concurrency                | 0                      |
| innodb_thread_sleep_delay                | 10000                  |
| innodb_undo_directory                    | .                      |
| innodb_undo_logs                         | 128                    |
| innodb_undo_tablespaces                  | 0                      |
| innodb_use_native_aio                    | ON                     |
| innodb_use_sys_malloc                    | ON                     |
| innodb_version                           | 5.6.21                 |
| innodb_write_io_threads                  | 4                      |
+------------------------------------------+------------------------+
119 rows in set (0.00 sec)

[ bogdan.kecman @ 10.08.2015. 11:09 ] @
show innodb status je beskoristan da ga izvrsis kada server ne radi nista kao u tvom slucaju .. on ima neku korist kada je server "zaboden" pa vidis sta ga zabada .. ovako informacije su prilicno beskorisne...

5.6 ima profajling celog servera (performance schema), instaliraj SYS bazu (dolazice sad default uz 5.7 valjda) to je skup view-ova i stored procedura za manipulaciju performance seme .. imas u readme-u uputstvo kako se rabi doticni pa kreni polako :D .. amazon je sakatio neke stvari tu na svojoj instanci pa ti mozda nece sve raditi ali imaces dovoljno podataka da vidis sta ti je sa serverom
[ svepomalo @ 11.08.2015. 20:01 ] @
Hvala Bogdane, probacu :)

U medjuvremenu mi se pojavio problem sa SHOW FULL PROCESSLIST;

dobijam query end nekih 27 - 28 komada, ali svaki sledeci put kada okinem processlist za 5 - 6 je manje ili vise ali skroz drugih upita, interesuje me sta znaci query end state? Da li su se prethodni upiti izvrsili ili nisu? Time mi je 0 ili 1 i vec na sledeci show tih upita nema....
[ bogdan.kecman @ 11.08.2015. 20:07 ] @
show processlist pokazuje sta se trenutno vrti, sve cega nema je zavrseno ..
time ti pokazuje koliko dugo taj upit radi, kad pustis ponovo njega nema jer se zavrsio
kao sto rekoh show processlist nije bas neki preterano koristan alat za analizu, koristis ga kad server zabode da vidis sta je zabolo, da pratis upite koji normalno rade on je neupotrebljiv posto tih dok ga dva puta izvrsis izmedju moze da prodje 10k upita
[ svepomalo @ 11.08.2015. 20:14 ] @
aha, znaci ne moram da brinem jer svaki put imam query end state? znaci da su ti upiti prosli?
to mi je bitno u ovom trenutku, jer su mi popucali gearman workeri pa mi dosta date otislo u k, i onda napravio skriptu da to ispegla i evo sad ga cekam li cekam da sve to zavrsi pa se zato cimam :) cpu je na 4%, free memory 5GB, log error prazan.. pa zato pitam :) jel moguce da je nesto do nekih variables zasto sporo ide sve to?
[ bogdan.kecman @ 11.08.2015. 20:30 ] @
sto se toga tice nemas sta da brines, query end samo znaci da je upit zavrsio i da se radi "ostalo" vezano za taj upit, uglavnom najduze traje flashovanje na disk toga sto si menjao, ostalo je oslobadjanje resursa i slicno .. sto se loga tice ne znam sta su sve momci iz amazona menjali tako da ne znam sta sve loguje ili ne ali ako je prazan to je obicno dobra vest :D