[ display_error @ 21.09.2015. 15:02 ] @
Definisana je struktura za smještanje kvadratnih matrica:
Code:

typedef struct
{
    int **matrica;
    int format;
}MATRICA;

Kako sabrati 'n' matrica?

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#define MAX 10

typedef struct
{
    int **matrica;
    int format;
}MATRICA;

void citaj_matricu(MATRICA *pm)
{
   do
   {
       printf("format=");
       scanf("%d",&pm->format);
   }
   while(pm->format < 1 || pm->format > MAX);
   pm->matrica=(int **)calloc(pm->format,sizeof(int *));
   int i,j,b=0;
   for(i=0;i<pm->format;i++)
   {
      pm->matrica[i]=(int *)calloc(pm->format,sizeof(int));
      for(j=0;j<pm->format;j++,b++)
        pm->matrica[i][j]=b;
   }
   for(i=0;i<pm->format;i++)
   for(j=0;j<pm->format;j++)
   {
       printf("mat[%d][%d]",i,j);
       scanf("%d",&pm->matrica[i][j]);
   }
}

void zbir(MATRICA *niz,int *n,MATRICA *rez)
{
   do
   {
       printf("broj matrica:");
       scanf("%d",n);
   }
   while(*n < 1);
   niz=(MATRICA *)malloc(*n * sizeof(MATRICA));
   rez=(MATRICA *)malloc(rez->format *sizeof(MATRICA));
   int i;
   for(i=0;i<*n;i++)
   {
       /*SABIRANJE???*/
   }
}

void ispis(MATRICA *pm)
{
    int i,j;
    for(i=0;i<pm->format;i++){
        for(j=0;j<pm->format;j++){
                printf("%d\t",pm->matrica[i][j]);
        }
    printf("\n");
    }
}

void obrisi(MATRICA *pm)
{
    int i;
    for(i=0;i<pm->format;i++)
        free(pm->matrica[i]);
}

int main()/*problem sa dinamickom alokacijom */
{
    MATRICA *niz;
    MATRICA *rez;
    int i,n;
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        printf("%d. matrica:",i+1);
        citaj_matricu(niz+i);
    }
    zbir(niz,&n,rez);/*funkcija je void tipa,
    kako smjestiti rezultat u promjenjivu?*/
    ispis(rez);
    for(i=0;i<n;i++)
        obrisi(niz+i);
    free(niz);
    free(rez);
    return 0;
}

Može li neko da pokaže kako da se sabere 'n' matrica?
Kako smjestiti rezultat u promjenjivu (funkcija za zbir je void tipa)?
Ne mogu da pronađem grešku (kod neće da kompajlira).[Ovu poruku je menjao display_error dana 21.09.2015. u 16:13 GMT+1]

[Ovu poruku je menjao display_error dana 21.09.2015. u 20:08 GMT+1]

[Ovu poruku je menjao X Files dana 21.09.2015. u 22:03 GMT+1]