[ peta123 @ 24.10.2015. 20:42 ] @
posmatrač, koji stoji na platformi, primetio je da je prvi vagon električnog voza prošao pored njega za vreme od 4s, a drugi za vreme od 5s. posle ovoga, prednji kraj voza zaustavio se na rastojanju 75m od posmatrača. smatrajući da je kretanje voza jednako usporeno, odrediti to usporenje????
[ DiplomiraniDuduk @ 25.10.2015. 10:34 ] @
Imam utisak da je zadatak nepotpun.
Verovatno je reč o nepokretnoj platformi na kojoj stoji posmatrača ali to treba naglasiti.
Nema podatka o dužini vagona ili voza. Mislim da bi svakako morao biti.
[ Mzo @ 25.10.2015. 12:18 ] @
"Posmatrač" je ime koje označava poziciju referentne tačke.

Da definišemo nekoliko bitnih trenutaka u zadatku:

1. - nailazak prvog vagona.
Brzina voza u tom trenutku: .

2. - nailazak drugog vagona:
Brzina voza u tom trenutku: .

3. - nailazak trećeg vagona:
Brzina voza u tom trenutku: .

4. - trenutak kada se voz zaustavio:
Brzina voza u tom trenutku: .

Pretpostavka: svi vagoni su jednake dužine - .

,

,
Ubrzanje je uzeto algebarski, dakle može biti negativan broj.
U principu uvek treba koristiti iste jednačine kretanja, a ne posmatrati dva slučaja ubrzanje i usporenje.
Pošto voz usporava za ubrzanje će se dobiti negativan broj.

Na osnovu gornjih jednačina može se naći veza između ubrzanja i bilo koje od brzina, recimo izrazi preko .

Dalje:
je put koji voz pređe nakon trenutka do zaustavljanja.Na osnovu svih napisanih jednačina možeš izračunati .
[ djoka_l @ 25.10.2015. 12:59 ] @
Krenimo od jednačina za usporeno kretanje (formule brzine i puta kod usporenog kretanja):Šta nam je poznato?
Vreme prolaska prvog vagona
Vreme prolaska drugog vagona
Dužina vagona nam nije poznata, ali pretpostavljamo da su vagoni jednake dužine. Obeležimo ovu dužinu sa
Put zaustavljanja nam je poznat, ali ne i vreme koje je potrebno da se vagon zustavi. Obeležimo ovo nepoznato vreme sa , pa je onda put zaustavljanja:
i


Imamo da je za prvi vagon

Drugi vagon dolazi posle sekundi brzinom

a brzina je

Dakle:

pa je

Zamenom poznatih vrednosti za i dobijemo da je


Ovo vreme od 24.5 sekundi je i vreme zaustavljanja, jer je


Sada još samo nda nađemo a:
i
EDIT:
Nemoj da te zbuni izraz "posle ovoga" u postavci zadatka. Prednji deo voza se zaustavio na 75m od posmatrača. Nije potrebno da znaš koliko je prošlo vremena POSLE prolaska prva dva vagona nego ukupno vreme zaustavljanja, a ono je 24.5s...

[Ovu poruku je menjao djoka_l dana 25.10.2015. u 14:16 GMT+1]