[ Teoreticar @ 14.11.2015. 09:02 ] @
Zadatak 1 Ciklicke grupe istog reda su izomorfne. Dokazati.

Zadatak 2: Neka je G multiplikativna grupa kompleksnih brojeva čiji je modul jednak 1. Dokazati da je preslikavanje , , k fiksan cio broj, endomorfizam i odrediti jezgro.

Ako moze pomoc... :) Hvala puno... :)