[ gorancho @ 08.12.2015. 12:16 ] @
Da prikažem sve izveštaje u postojećem programu koritim :

SELECT MSysObjects.Name FROM MSysObjects WHERE (((MSysObjects.Name) Not Like "*Subreport*") AND ((MSysObjects.Type)=-32764)) ORDER BY MSysObjects.Name;

Kako da prikažem u ovoj listi pored MSysObjects.Name i sadržaj svakog pojedinog "ImeReporstsa.description" odnosno nešto kao MSysObjects.Description ?

[ izonic @ 08.12.2015. 18:06 ] @
Code:
Function Objekti()
'*******************************************
'*Ime:Objekti (Function)
'*Sadržaj: Iscitava imena reporta i opis
'*Autor:     ZXZ
'*Datum:      12 08, 2015, 06:45:57
'*Adresa: Tuzla BiH
'*Email:     [email protected]
'*Ulazni parametri:
'*Izlazni parametri:
'*Vraća vrijednost:
'*******************************************

Dim Db As Database
Dim ImeR As String
Dim Des As String
Dim Ctr As Container
Dim Doc As Document

Set Db = CurrentDb
Set Ctr = Db.Containers!Reports
For Each Doc In Ctr.Documents
    ImeR = Doc.Name
    On Error Resume Next
    Des = Db.Containers("Reports").Documents(ImeR).Properties(8)
        If Err.Number = 3265 Then
        Err.Clear
        On Error GoTo 0
        Des = ""
        End If
    MsgBox ImeR & " : " & Des
Next Doc
End Function
[ gorancho @ 11.12.2015. 10:55 ] @
Ovo je dobar materijal za dalji rad.
U pojedinim fajlovima funkcija radi kako se i očekuje dok u drugim vrednost polja Des prikaže kao [Use DB Theme]
Ne javlja probleme sa referencama pa me muči zašto se to dešava.
Probaću da ga pretočim u upit iz kojeg se poziva funkcija kojoj se prosleđuje MSysObjects.Name.

U svakom slučaju hvala
[ izonic @ 11.12.2015. 15:59 ] @
To ti ovisi od verzije accessa u kojoj je mdb.
Napisi ovdje umjesto broja propertija naziv:
Des = Db.Containers("Reports").Documents(ImeR).Properties("Description")
[ Zidar @ 12.12.2015. 02:51 ] @
Uneo sam ovo zrno znanja u Bazu Znanja