[ slenderman @ 20.12.2015. 17:04 ] @
Potrebno je predložiti model informacionog sistema berze koji obezbeđuje naophodne podatke berzanskim agentima. Sistem treba da omogući različitim klijentskim aplikacijama pristup osnovnim funkcionalnostima.

U sistemu se vodi evidencija o svim kompanijama na tržištu, pri čemu se za svaku kompaniju evidentiraju osnovni podaci kao što su ime, tip kompanije, mesto, itd. Osim toga, za svaku kompaniju se čuvaju podaci o njenoj vrednosti kroz čitavu istoriju, što obuhvata početnu i krajnju cenu za svaki dan. Ovaj podatak koristi komponenta sistemaStockAnalyst, zadužena za izvršavanje različitih statističkih analiza i predviđanje tržišnih promena. Ukoliko StockAnalystpredvidi tržišnu promenu vrednosti neke kompanije, svi berzanski agenti moraju automatski biti obavešteni o tome.

Pored toga, za svaku kompaniju se čuvaju podaci o vlasnicima akcija koji mogu biti fizička lica ili druge kompanije. Sistem vodi evidenciju o broju akcija koje svaki vlasnik poseduje u nekoj kompaniji.