[ kamicak @ 05.01.2016. 09:48 ] @
Pre 10 godina sam napravio program za vođenje STR-a koji radi i dan danas, i sve je u redu osim što moram svake godine da ručno prebacujem stanje posle nove godine, pa sam sada rešio da se malo pozabavim time.Prvo što treba jeste da automatski prebacim tabelu Artikle iz prošle godine u novu tabelu Artikli za ovu godinu, ali tako da prvo nad tabelom Artikli, koju povežem sa tabelama Ulaz i Izlaz, napravim Queri Stanje, gde budu artikli koji imaju stanje>0, i onda samo te artikle prebacim u novu tabelu Artikli.
To sve znam, osim da automatski kreiram novu tabelu sa Artiklima koji imaju stanje>0.
Ako ima neko rešenje voleo bih da mi pomogne.
Meni je problem što tabela Artikli ima polje PLU, koje je isto kao i prvo polje ArtikalKasaID, samo nije autoNumber, nego number, on mi posle služi za prebacivanje tabele u fiskalnu kasu, i trebalo bi da se u novu tabelu Artikli ne prebacuje stara vrednost iz polja PLU, nego da u novoj tabeli polje PLU krene od 1, kao prvo polje ArtikalKasaID koje mi je primarni key.
Nadam se da sam uspeo da objasnim šta me muči, zakačio sam i konkretnu tabelu.
[ Getsbi @ 06.01.2016. 04:34 ] @
Citat:
kamicak
To sve znam, osim da automatski kreiram novu tabelu sa Artiklima koji imaju stanje>0.


Kreiranje tabele i njeno naknadno punjenje su dva koraka. Kreiranje možeš da uradiš akcionim upitom.
Za automatsko kreiranje nove tabele koristi naredbu CREATE TABLE iz DDL SQL-a. Recimo ovako:
Code:
CREATE TABLE Kupci (IDKupca INTEGER PRIMARY KEY, PrezimeKupca TEXT (50))

Ako ćeš da radiš neke izmene na novokreiranoj tabeli koristi naredbu ALTER TABLE.
Nakon toga napravi Update query kojim ćeš da puniš novokreiranu tabelu po zadatom uslovu.
Kad napraviš sve upite, pokreni ih redom jedan za drugim na nekoj formi pritiskom na Command Button.
[ kamicak @ 06.01.2016. 14:25 ] @
OK, shvatio sam,
imam još par početničkih pitanja,
primetio sam da kada preko forme nad nekom tabelom ili querijem upotrebim neki filter sa desnim klikom na mišu, i kada zatvorim tu formu i ponove je otvorim, negde mi se otvore filtrirani podaci od prošli put, a negde mi se poništi filter i uvek mi se otvara cela tabela,
a nigde nisam ništa podešavao , pošto i ne znam gder se to radi,
od čega zavisi da li form pamti filter ili ne?
[ kamicak @ 06.01.2016. 15:22 ] @
Evo rešio sam sam, sa kodom koji poništava filter kada se ponovo otvara forma

Me.Filter = ""
Me.FilterOn = False

Form_Open_Exit:
Exit Sub

Form_Open_Err:
MsgBox Err.Number & " - " & Err.Description
Resume Form_Open_Exit