[ vojvoda1010 @ 19.01.2016. 13:49 ] @
Do skora nisam znao da moze da se snimi neka html stranica tj da posle moze da se ubaci u excel. Skinu sam kao u prilogu stranicu desni klik open with exvel i on otvori sad da bi sacuvao taj dokument treba da se ude u save as i da se sacuva kao xls. Sad nasao sam neki kod koji snima htm u xls bez ovog postupka nego odmah nudi koju lokaciju gde da sacuva. Sad on jedino cuva fajl u koji je ubacen kod a ne ostale. Kako napraviti master workbook kpji ce snimiti sve otvorene html dokumente u xls format i u jedan folder Temp?
[ vojvoda1010 @ 19.01.2016. 19:16 ] @
Sub AddAllHtms()
Const FileLocation As String = "C:\LocationofHtms\"
Dim filename As String

filename = Dir(FileLocation & "*.htm")

Do While Len(filename) <> 0
AddRow FileLocation & filename
filename = Dir
Loop

End Sub


Sub AddRow(filename As String)
Dim src As String
Dim data As Variant
Dim d1(1 To 7) As Variant

Open filename For Input As #1
src = Input(LOF(1), 1)
Close

data = Split(src, "class=agreeinfo>")
d1(1) = Split(data(1), "</")(0)
d1(2) = Split(data(5), "</")(0)
d1(3) = Application.Trim(Replace(d1(3) & " " & Replace(Split(Split(src, "id=agreementCity>")(2), "<o")(0), "</span>", ""), vbCrLf, ""))
d1(4) = Split(data(3), "</")(0)
d1(5) = Split(data(4), "</")(0)
data = Split(src, "<b>$")
d1(6) = Val(data(1))
d1(7) = Val(data(2))

With Sheets("sheet1").Cells(1, 1).CurrentRegion
.Offset(.Rows.Count).Resize(1).Value = d1
End With

End Sub

da li ovo moze da se iskoristi
[ vojvoda1010 @ 19.01.2016. 19:33 ] @
mislim da je to to u prilogu