[ Pobjednik666 @ 19.04.2016. 16:00 ] @
Imam problem sa contour plotom u Matlabu. Na izlazu dobijam prazan plot, a mislim da sam napravila grešku u poslednjoj liniji koda prilikom popunjavanja contour-a, u dijelu "2:c,qr(2:end,:)". Nemam ideju kako ovo da riješim. Grafik bi trebao da izgleda kao na slici koju sam upload-ovala. Moj kod je sledeći:

clear
qr=[];
format long
for lam = .3:.2:.7
clear ap pa a a b q
for c = 2:20
pa=zeros(0, c-1);
for k = 0:c-1
pa(k+1) = lam ^ k / prod(1 : k) * exp(-lam);
end
ap = pa(2 : c); ap(1) = ap(1) + pa(1) - 1;
for i = 1:c -1
a=zeros(1,c-1);
for j = 1:c-1
if j>i, a(i,j) =0; else a(i,j) = pa(i-j+1); end
if i-j == 1, a(i,j) = a(i,j) -1; end
end
end
a = [ones(1,c);[ap',a]]; b=eye(1,c); q=a/b;
L1(c)=1+(exp(-lam)*q(1)-1)/lam;

end
qr= [qr,L1'];
end
contour(2:c,qr(2:end,:),[.01 .001 .0001 .00001],[.3:.02:.9],[2:c]),grid