[ Siki 5 @ 02.05.2016. 10:39 ] @
Problem koji ne znam da rešim je preciziran u prilogu. Hvala ljudima koji žele da pomognu.
[ rudy_kv @ 03.05.2016. 01:03 ] @
Sigurno da ima neko "elegantno" resenje, ali mislim da ovo radi :

Code:
Sub ffff()


        If Range("A6").Value >= 6 Or 0 Then
            i = 0
        Else
            i = Range("A6").Value
        End If

    Range("A3").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RANDBETWEEN(2,3)"
    Range("A4").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RANDBETWEEN(2,3)"
    Range("A5").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RANDBETWEEN(2,3)"
    Range("A6").Value = i + 1
    Range("A6").Select
    Selection.NumberFormat = "0. put"
    
    i = i + 1
    
    
    
End Sub
[ Siki 5 @ 03.05.2016. 10:44 ] @
Ovo sasvim elegantno funkcioniše. Hvala.