[ zpezer @ 05.06.2016. 00:02 ] @
upisujem cookie , sa javascriptom , kada klient udabere nek podatak iz padajuće liste , upišem u cookie , Taj isti podatak čitam na strani servara sa aspx , reqeest.cookie , sve to dobro funkcionir a , dok neodabre neko "Čačak" , anda mi pročita nerazumne slov a koja veze nemaju sa Čackom "ATaATak" , ;sve sam stavio na UTF-8 . i file, reques i respondig , web.config ali uvjek m i vraca to đ.... " ,
Da l i neko ima neki predlog ????

pozdrav ???