[ alfa-pro @ 31.08.2016. 19:15 ] @
Drustvo imam grupe proizvoda db tabelu koju prikazujem u dgview. E sada svaka grupa moze da ima i pod-grupe!
Kada prikazujem u dbgrid view kreirao sam jedno dodatno polje u koloni DataGridViewComboBoxColumn koje uspesno izlistava sve grupe. E sada meni treba pomoc oko toga kako da setujem SelectedIndex na odredjeni item u combobox-u u zavisnosti kojoj grupi pripada...
Code:

GetData("SELECT g1.id, g1.naziv, g2.naziv As Grupa, g1.opis, g1.kreirano, g1.izmenjeno, g1.podgrupa FROM grupe_artikala AS g1 LEFT JOIN grupe_artikala AS g2 ON g2.id = g1.podgrupa");
            dataGridView1.DataSource = bs;
            bindingNavigator1.BindingSource = bs;

            DataGridViewComboBoxColumn grupeCombo = new DataGridViewComboBoxColumn();
            grupeCombo.HeaderText = "Grupe";

            ArrayList row = new ArrayList();

            foreach(DataRow dr in dt.Rows)
            {
                row.Add(dr["naziv"].ToString());
            }

            grupeCombo.Items.AddRange(row.ToArray());

            dataGridView1.Columns.Add(grupeCombo);


Kako bi mogao ovo da izvedem ili ako bi mogao nekako da izbindujem sa pomocnim poljima!