[ robin hud099 @ 29.10.2016. 20:37 ] @
Da li ima prava da policajac prilikom prijema prijave od gradjanina na pisarnici policijske stanice,dezurni policijski sluzbenik napise zahtev za pokretanje prekrsajnog postupka zbog neposedovanja licne karte bez da izda prekrsajni nalog i obavesti lice o ucinjenom prekrsaju?
[ robin hud099 @ 31.10.2016. 18:19 ] @
Nema Prava,policija ne sme da legitimiše bez razloga.i mora od strane policajca koji je ovlascen za legitimisanje,i ne u policijskoj stanici
Razlozi za proveru identiteta lica su najčešće sumnjivo ponašenje lica, ili ukoliko se lica zateknu na mestu gde je izvršeno neko krivično delo ili prekršaj ili ako postoji verovatnoća da su mogući izvršioci krivičnog dela ili prekršaja
u svim ostalim slucajevima se smatra zastrasivanje politickih neistomisljenika,

Postoji razlika kada policajac na dužnosti zaustavi i legitimiše osobu jer odgovara opisu nekog lica za kojim se traga, ili kada vas legitimiše u saobraćaju, ili na licu mesta neke tuče, saobraćajke, ili u raciji nekog lokala ili zato što ste potencijalni svedok. To se svakome dešava svaki dan, to je policijski posao - i kao takav je legitiman i legalan.

Legitimisanje bez izdavanja prekrsajnog naloga i sacinjavanja zapisnika o ucinjenom prekrsaju izlazi iz domena legitimnog i postaje zastrašivanje. To postaje nelegitimna primena operativne mere iz političkih, a ne iz bezbednosnih i kriminalističko-operativnih razloga. Tada se policijska ovlašcenja natežu čak i do granice legalnog, jer se ta ovlaštenja ne mogu koristiti za zastrašivanje građana i suzbijanje njihovog legitimnog prava da javno prijave lokalnog mocnika. Policijska ovlaštenja treba da služe građanima i da ih štite od svih,
To ne sme niko zaboraviti i ignorisati.

[ RoRa @ 02.11.2016. 19:09 ] @
Zanimljiv problem. Predavao sam pisane i potpisane prijave (u dva primerka) na pisarnici moje policijske stanice i nisu mi tražili ličnu kartu. Međutim, kada sam kasnije razgovarao sa policajcima o tim prijavama morao sam da pokažem ličnu kartu jer su policajci morali biti sigurni da razgovaraju sa podnosiocem prijave. Verujem da policija ima pravo da traži podatke (ličnu kartu) od lica koje prijavljuje teška krivična dela. Takođe, punoletan građanin ima obavezu da ima ličnu kartu kada izlazeći prekorači prag kuće. Sa druge strane naši ljudi imaju običaj da omalovažavaju pripadnike policije i neće da sarađuju. U slučaju spora nadležni (sud itd) po prirodi stvari poklanjaju poverenje izjavi službenog lica (policajca).
[ 1vi @ 01.02.2017. 13:02 ] @
"RoRa" je dobro objasnio, a ja bih da dodam da obaveza nošenja lične karte ne povređuje niti jedno ljudsko pravo garantovano Ustavom Srbije, a to znači:

- dostojanstvo i slobodan razvoj ličnosti
- pravo na život
- nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta
- zabrana ropstva, položaja sličnog ropstvu i prinudnog rada
- pravo na slobodu i bezbednost
- pravo na čovečno postupanje sa licima lišsenim slobode
- pravo na pravično suđenje.....

Itd, itd.
Znamo svi da je obaveza nositi LK i na zahtev ovlašćenog službenog lica istu i pokazati.