[ parmin @ 12.11.2016. 20:15 ] @
Kompjuter mi jako sporo otvara bilo šta što kliknem da otvori. Po desetak sekundi, kao da razmišlja i onda otvori, a na youtubu secka. Ne može dva fajla da otvori u isto vreme. Jedan pokušava da otvori, za to vreme drugi čeka da se prvi otvori, da bi on onda krenuo da otvara.
Operativni sistem
Windows 7 Professional 32-bit SP1
Procesor
AMD Athlon 64 3800+ 31°C
Orleans 90nm tehnologija
Memorija
2,00GB 1-kanalna DDR2 @ 301MHz (5-6-6-18)
Matična ploča
ASUSTeK Computer INC. M2N DH (CPU 1) 34°C
Grafika
BenQ FP93GX ([email protected])
256MBNVIDIA GeForce 7600 GT (Leadtek) 49°C
Storage
232GB Western Digital WDC WD25 00KS-00MJB0 SCSI Disk Device (SATA) 29°C
596GB Generic External USB Device (USB (SATA)) 26°C
964MB Generic USB Flash Disk USB Device (USB)
Optički uređaji
TSSTcorp CDDVDW SH-224FB SCSI CdRom Device
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8164B ATA Device
Zvuk
High Definition Audio Device

I evo ga i hijackthis

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.5
Scan saved at 21:21:00, on 4.11.2016
Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7601.17514)

FIREFOX: 49.0.1 (x86 en-US)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Windows\system32\taskhost.exe
C:\Program Files\AVG\Av\avgui.exe
C:\Program Files\AVG\Framework\Common\avguix.exe
C:\Program Files\AVG\AVG PC TuneUp\TuneUpUtilitiesApp32.exe
C:\Windows\system32\ctfmon.exe
C:\Windows\system32\wuauclt.exe
C:\Windows\explorer.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files\Dropbox\Client\Dropbox.exe
C:\Users\Korisnik\Desktop\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.google.com
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.google.rs
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.google.com
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = www.google.com
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = www.google.com
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.google.com
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR469A~1.DLL
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.8.0_77\bin\ssv.dll
O2 - BHO: AVG Web TuneUp - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Web TuneUp\4.3.2.18\AVG Web TuneUp.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre1.8.0_77\bin\jp2ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [AvgUi] "C:\Program Files\AVG\Framework\Common\avguirnx.exe" /lps=fmw
O4 - HKLM\..\Run: [AVG_UI] "C:\Program Files\AVG\Framework\Common\avguirnx.exe" /lps=av
O4 - HKLM\..\Run: [Dropbox] "C:\Program Files\Dropbox\Client\Dropbox.exe" /systemstartup
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Viber] C:\Users\Korisnik\AppData\Local\Viber\Viber.exe StartMinimized (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Viber] C:\Users\Korisnik\AppData\Local\Viber\Viber.exe StartMinimized (User 'Default user')
O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200
O8 - Extra context menu item: Add Web Page to Existing PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\WCIEActiveX\DC\AcroIEFavStub.dll/AcroIEAppend.html
O8 - Extra context menu item: Append Lin&k Target to Existing PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\WCIEActiveX\DC\AcroIEFavStub.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
O8 - Extra context menu item: Convert &Web Page to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\WCIEActiveX\DC\AcroIEFavStub.dll/AcroIECapture.html
O8 - Extra context menu item: Convert Link Target to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\WCIEActiveX\DC\AcroIEFavStub.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Free YouTube to MP3 Converter - C:\Program Files\Common Files\DVDVideoSoft\plugins\freeytmp3downloader.htm
O8 - Extra context menu item: Se&nd to OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105
O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\speedbit video accelerator\sblsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\speedbit video accelerator\sblsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\speedbit video accelerator\sblsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\speedbit video accelerator\sblsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\speedbit video accelerator\sblsp.dll
O15 - Trusted Zone: http://*.webcompanion.com
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA32A~1.DLL
O23 - Service: Adobe Genuine Software Integrity Service (AGSService) - Adobe Systems, Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGSService.exe
O23 - Service: AvgAMPS - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\Av\avgamps.exe
O23 - Service: AVG Firewall (avgfws) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\Av\avgfws.exe
O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\Av\avgidsagent.exe
O23 - Service: AVG Service (avgsvc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\Framework\Common\avgsvcx.exe
O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\Av\avgwdsvcx.exe
O23 - Service: Dropbox Update Service (dbupdate) (dbupdate) - Dropbox, Inc. - C:\Program Files\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe
O23 - Service: Dropbox Update Service (dbupdatem) (dbupdatem) - Dropbox, Inc. - C:\Program Files\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe
O23 - Service: DbxSvc - Dropbox, Inc. - C:\Windows\system32\DbxSvc.exe
O23 - Service: Digital Wave Update Service (DigitalWave.Update.Service) - Digital Wave Ltd. - C:\Program Files\Common Files\DVDVideoSoft\lib\app_updater.exe
O23 - Service: Google Update Service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Google Update Service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe
O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe
O23 - Service: @C:\Program Files\Nero\Update\NASvc.exe,-200 (NAUpdate) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Update\NASvc.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe
O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe
O23 - Service: AVG PC TuneUp Service (TuneUp.UtilitiesSvc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG PC TuneUp\TuneUpUtilitiesService32.exe
O23 - Service: VideoAcceleratorService - SPEEDbit - C:\PROGRA~1\SPEEDB~1\VideoAcceleratorService.exe
O23 - Service: WtuSystemSupport - Unknown owner - C:\Program Files\AVG Web TuneUp\WtuSystemSupport.exe

--
End of file - 7701 bytes
[ jolemisa @ 13.11.2016. 22:04 ] @
Windows 7 bilo koji dobro radi sa 4 Gb Ram memorije.Kupi jos jedn modem od 2Gb,samo pazi da latencije budu iste kao i kod ove sto imas.Ne bi bilo lose da bude i iste marke.
[ tuxserbia @ 13.11.2016. 22:48 ] @
Za operativni sistem ajde i nekako da mu znače još 2GB, ali za nesmetan rad, džaba samo to.

Odavno treba bar dva jezgra. Na kup-prod gledam, ima X2 za 1000-2000 dinara. Ploča, sa najnovijim BIOS-om 0807 podržava sve X2, barem one sa normalnom potrošnjom.

Za YTube, treba grafička da podržava VP9. Ili, ako se intalira add-on h264ify, onda može i neka (malo) slabija

Za Firefox

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/h264ify/

Za Chrome

https://chrome.google.com/webs...eakchihdccplidncghkekgioiakgal

Recimo GT710 - 40-ak eura.

Što se softverskog dela tiče, prvo što mi pada na pamet je servis WU windows update. Uključen, isključen? On hoće da obori sistem na kolena, a sa jednim jezgrom to se baš oseti.
[ parmin @ 15.11.2016. 19:18 ] @
Hvala vam na odgovorima. Do pre recimo dva meseca, sve je normalno radilo. A onda je počelo da koči. U stvari, počelo je da koči, od kada sam kupio AVG i to mi je usporilo rad kompjutera.
[ mick_bg @ 13.07.2019. 08:48 ] @
Pozdrav svima.

Da ne otvaram novu temu jer se moj problem u mnogome podudara sa gore navedenim.

Naime, najpre sam primetio usporeno otvaranje foldera i programa, a potom i "kočenja" prilikom snimanja datoteka (Save/Save As i slično). Tesitrao sam HDD na bad sectore putem HD Tune Pro programa i nema niti jedan loš sektor. Očistio sam napajanje od prašine jer je pokazivalo da HDD radi na više od 40 stepeni (obično je radio na 30-40). Sada, nakon čišćenja pokazuje 34 stepena.

Pošto kompjuter koristim u poslovne svrhe, hteo bih da budem siguran u čemu je problem? Da li je možda i mehanika HDD-a zakazala i ako treba novo napajanje koje mi preporučujete da mogu mirno da radim? Ili je možda problem do RAM memorije?

Koristim Windows 10 i Avast antivirus.

Hvala unapred.
[ bachi @ 13.07.2019. 11:28 ] @
Pa ako si testirao sa hd tune pro programom, mogao si nakon što si odradio error scan da klikneš na speed map dugme i da vidiš gde se crveni, a to znači da tu ide izuzetno sporo čitanje i ako ima mnogo crvenih delova, disk je za zamenu.

A pre toga proveri da nemaš još neki anti virus na računaru, anti malware i slično koji isto radi u pozadini.

Isto tako, otvori resource monitor, pa vidi šta ti konkretno siluje hdd.
[ nkrgovic @ 13.07.2019. 15:02 ] @
Cryptolocker mozda? Spor CPU pa mu treba vremena dok unlockuje... ?
[ Mord @ 13.07.2019. 22:10 ] @
Moguće da ti Avast koči. Isključi ga pa probaj.
[ mick_bg @ 14.07.2019. 11:24 ] @
Najpre da odgovorim Bachiju jer i ja najviše sumnjam u HDD, a potom u napajanje.
U prilogu su slike sa tesovima iz HD Tune Pro programa, pa ako može neki komentar.[ mick_bg @ 14.07.2019. 11:35 ] @
Inače, konfiguracija je sledeća:

Procesor: I3
RAM: 4GB (2 modula)
HDD: WD 500GB (kao na slici gore :))
Matična: AsRock H61M-HVGS
Grafička: Integrisana
Napajanje: BlueBerry 420W
DVD RW: Trenutno isključen zbog napajanja dok se ne razreši problem.

Svakako ću skenirati sistem Avastom (valjda ga Windows ne bi stavili u svoju prodavnicu da je nekompatibilan i loš za njihov OS :D).
[ mick_bg @ 17.07.2019. 21:38 ] @
Samo da javim da sam reinstalirao sistem i sada dobro radi. Mislim da su problemi krenuli kada sam prešao sa Avire na Avast. Dok sam ranije koristio Aviru, nisam imao nikakavih problema. Sada sam opet instalirao Aviru i mislim da će sve biti OK.

Naravno, dobro bi došao neki komentar za HDD test gore okačen, ako ih ima.

Hvala svima.

Pozdrav.
[ mrkabrka @ 18.07.2019. 20:55 ] @
Pa ne znam šta reći ..AV programi su preterali sve mere...instalacioni fajl za većinu iznosi skoro 1Gb ..imam UnHackMe GE10.70 instalacioni fajl samo 60Mb....