[ fol_develloper @ 25.11.2016. 11:51 ] @
Napisati funkciju koja rekurzijom računa faktorijal datog broja.

Sledeći poziv treba da ispiše 120 na izlazu:

echo factorial(5);

Da li je ovakav kod dobar :
<?php

def fakt (n):
if n == 5:
return 5
else:
return n * fakt(n-1)

echo factorial ("120")
?>
[ plus_minus @ 25.11.2016. 16:19 ] @
def fakt (n): .....

Ovo nije python. Ne zna PHP šta je def
Dakle, kod ni malo nije dobar. Semicoloni fale, takođe...

Jesi li ti uopšte video nekada kako izgleda PHP funkcija, kod, itd.. ?

Code (php):

function fakt ($n)
{
 if ($n == 5):
  return $n;
 else:
  return ($n * fakt($n-1));
 endif;
}
 

[ svepomalo @ 25.11.2016. 16:25 ] @
Code (php):

<?php
        function factorial ($n) {
            if ($n >= 1)
                return $n * factorial($n-1);
            else
                return 1;
        }
        $n = 5;
        echo "Factorial for: " . $n . " is: " . factorial($n) . PHP_EOL;
?>