[ Davorenko @ 19.01.2017. 22:58 ] @
Za faks pripremam neki rad gdje treba biti opcija select case
upisao sam kod međutim kod default vrijednosti mi javlja grešku

77 1 [Error] jump to case label [-fpermissive]
64 12 [Error] crosses initialization of 'int suma'
28 recipe for target 'ABC.o' failed#include <cmath>

evo i primjera

#include <cstdlib>
#include <iostream>
int main()
{
using namespace std;
start:
int x;
cout << "Unesite jednu od opcija" << endl;
cout << "1. Zbir dva broja." << endl;
cout << "2. Aritmetička sredina dva broja" << endl;
cout << "3. Punoljetnost" << endl;
cout << "4. Racunanje k do n" << endl;
cout << "0. ostali brojevi izlaz" << endl;

cin >> x;
switch (x)
{
case 1:
int broj_1, broj_2 ;
cout << "Unesi jedan broj " ;
cin >> broj_1;
cout <<"Unesi drugi broj " ;
cin >> broj_2;
cout <<"Ukupan Zbroj je " << broj_1 + broj_2 << endl;
system("PAUSE");
goto start
;return 0;
break;

case 2:
{
int ibroj1, ibroj2;
cout <<"Unesi CCdva broja:";
cin >>ibroj1>>ibroj2;
double dSredina;
dSredina = (ibroj1+ibroj2);
dSredina = dSredina / 2;
cout <<"Aritmeticka sredine:" << dSredina << endl;
system("PAUSE");
goto start
;return 0;
break;
{

case 3:
cout << "Uneaite punu cijenu karte u eurima: ";
double cijena, starost;
cin >> cijena;
cout <<"koliko imate godina? ",
cin >> starost;
if (starost >=60) cout <<"Mozete piutovati besplatno. ";
else if (starost < 16)
cout << "Placate pola cijene, tj. " << cijena / 2 << " EUR.\n";
else cout << "Plaćate punu cijenu, tj. " << cijena << " EUR.\n";
system("PAUSE");
goto start;
return 0;
break;

{

case 4:
int k,n,suma=0;
cout<<"Od broja: ";
cin>>k;
cout<<"Do broja: ";
cin>>n;

for(;k<=n;++k)
suma+=k;
cout<<"Suma: "<<suma<<endl;
system("PAUSE");
goto start;
return 0;
break;
default :
cout<<"Odabrali ste izlaz iz programa." << endl;
return 0;
break;}
}
}
}
}