[ Fizika u srcu @ 29.01.2017. 14:52 ] @
Moje pitanje je vrlo prosto, srednja ugaona brzina se definiše kao odnos ugla opisanog θ u toku vremenskog intervala t. I time je SKALAR.
Ali se definiše i kao odnos ugaonog pomeraja Δθ i vremenskog intervala. I time je VEKTOR.

Kako?

Hvala najlepše na odgovoru:)

[ VoltAmper..W @ 29.01.2017. 15:13 ] @
Isti slucaj kao i kod pravolinijskog kretanja gde brzinu mozes izraziti kao kolicnik predjenog puta i vremena, u ovom slucaju imas samo informaciju o intezitetu, ali ne i pravcu i smeru.
[ Fizika u srcu @ 29.01.2017. 15:43 ] @
Citat:
VoltAmper..W: Isti slucaj kao i kod pravolinijskog kretanja gde brzinu mozes izraziti kao kolicnik predjenog puta i vremena, u ovom slucaju imas samo informaciju o intezitetu, ali ne i pravcu i smeru.


Izvinjavam se što vas mučim, i hvala Vam na odgovoru, ali ako sam razumela...
Brzina označena sa v= s/t putna srednja brzina koja je skalar, a v= Δr/t srednja brzina koja je vektor.

Znači li to da je srednja ugaona brzina sa ωs= Δθ/t u stvari vektorska i da nije ista srednja brzina u pitanju kada pričamo o ωs= θ/t?

Izvinite još jednom na ometanju i hvala:)
[ zzzz @ 29.01.2017. 22:07 ] @
Kad se šta koristi ili šta je zapravo šta?
Probaću svojim riječima,bez neke prevelike strogoće u definiranju.
Put je vektor koji je usmjeren od polazne tačke ka dosegnutoj,a intenzitet mu je jednak dužini spojnice te dvije tačke.
Ali često se tijelo lreće krivudavo po liniji koja se zove putanja (trajektorija).Dužina te linije je skalar.Često putanja završi na mjestu polaska i tad je vektor puta jednak nula ali omjer dužine putanje sa vremenom nije.To je nešto kao prosjek intenziteta trenutnih brzina.Koristi se uglavnom kad se izračunava rad,neka transformacija energije i sl.Uglavnom dinamika.
Vektorska srednja brzina može da bude od koristi naprimjer u kinematici,kod izračunavanja sraza (sudara) nekih tjela kojima su poznati zakoni putanja.
Za rotaciona kretanja vrijedi sve isto.
[ Fizika u srcu @ 03.02.2017. 21:43 ] @
Imam još jedno kratko pitanje, ali ne bih da zauzimam posebnu temu za to...

Vezano za elektrostatiku...
Kada racunam Kulonovu silu:

F= (kq1q2)/r2

Nekada kada treba u zadatku samo odrediti Kulonovu silu, ako su naelektrisanja raznoimena (+ i -) često se ostavlja minus ispred naelektrisanja i tako se dobija negativna vrednost sile, koja govori da ona privlači naelektrisanja što je i logično.

Ali kada su neki složeniji računski zadaci u kojima se ispostavi po rešenju koje ne ispadne tačno da treba izostaviti minus onda minus nipošto ne smem ostaviti, ali kako da znam kada je to slučaj ili da uvek radim apsolutnu vrednost od naelektrisanja u svakoj formuli?

Pozdrav...
Hvala na odgovoru:)
[ VoltAmper..W @ 04.02.2017. 14:19 ] @
uvek se ostavlja predznak naelektrisanja, q1*q1 ti govori dali je privlacenje ili odbijanje, ++, -- odbijanje, -+, +- privlacenje