[ fade @ 30.01.2017. 07:24 ] @
Pozdravljam.

Već 2 dana pokušavam da odgonetnem zagonetku zvanu prenos robe preko granice, ali u slučaju kad je osoba takođe i imalac trajnog boravka u zemlji gde je roba kupljena.
Sajt carine je realno, beskoristan, ličnih iskustava baš i nema, jer te stvari uglavnom rade šverceri, ili ovi sa severa što se znaju sa određenim ljudima.

Da skratim priču, kupio sam kosilicu za travu, velik popust, bila baš jeftino, a ona kući već pri kraju.
Pošto imam trajni boravak u zemlji gde sam je kupio, koliko znam, ne podležem opciji vraćanja PDV-a.

Ono što mene zanima, kako na ulazu u Srbiju, pretpostavljam da bih trebao da prijavim redovno, da li se onda plaća 10% carinska stopa + 20% pdv na vrednost mašine i carine zajedno?
Malo je nerealno plaćati pdv 2x, plus carinu.

Uspeo sam da nađem sledeće na http://www.carina.rs/lat/Zakoni/Uredba-povlastice-lat.pdf, gde postoji zahtev da im se donese uverenje od ambasade, ili konzulata, da sam zapravo u inostranstvu, koje je 250km od mene. Ispada da trajna viza, ili njihova baza kad dolazim/odlazim nije dovoljno merodavna.

Može li neko da mi pojasni iz ličnog iskustva, tipa, kod mađara stani tu, reci to, kod naših stani tu, reci to.

Citat:
Domaći drţavljani
-
ĉlanovi posad
a domaćih brodova i domaći drţavljani, koji su po ma kom
osnovu bili na radu u inostranstvu neprekidno najmanje dve godine osloboĊeni su od plaćanja
uvoznih daţbina na predmete domaćinstva, osim na motorna vozila.
Lica iz stava 1. ovog ĉlana osloboĊena su
od plaćanja uvoznih daţbina, na predmete domaćinstva
koje uvoze iz inostranstva u roku od jedne godine od dana povratka sa rada u inostranstvu, do
ukupne vrednosti od 5.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti, nezavisno od troškova prevoza.
Radi korišćenja povlastice iz stava 1. ovog ĉlana, korisnik povlastice uz pismeni zahtev za
osloboĊenje od plaćanja uvoznih daţbina carinskom organu podnosi:
1) potvrdu da je na radu u inostranstvu proveo neprekidno najmanje dve godine.
Pod neprekidnim rad
om u inostranstvu podrazumeva se i vreme provedeno na godišnjem
odmoru


[ član @ 30.01.2017. 07:36 ] @
Citat:
fade:Ono što mene zanima, kako na ulazu u Srbiju, pretpostavljam da bih trebao da prijavim redovno, da li se onda plaća 10% carinska stopa + 20% pdv a vrednost mašine i carine zajedno?

mislim da ces tesko izbeci da ne platis!