[ goran.c @ 03.02.2017. 14:28 ] @
Problem koji nikako ne mogu da rešim a na izgled sam napisao sve ok se javlja kada se pritiskom na taster promna brisanje ( u shhetu komandna tabla ) otvori forma i neće da popuni sva polja izborom iz padajuće licte combo boxa ,
Još jedan mali problem se javlja kada prebrojava broj igračau sheetu BAZA PODATAKA gde ne vidi broj (već ga računa kao tekst ) iako sam formatirao sve ćelije
Prikačio sam fajl pa ako neko ima dobre volje može da reši
[ Jpeca @ 09.02.2017. 14:28 ] @
U događaju change combo boxa porediš
ComboBox1.Value - string sa celobrojnom vrednošću Rw (1, 2 .... iz for each ComboBox1.RowSource) što je uvek netačnoj
Možeš umesto value da koristiš ComboBox1.ListIndex

Nisam dalje gledao da li ima još neki problem
[ goran.c @ 23.02.2017. 07:20 ] @
Hvala Jpeca ispravio sam i funkcioniše ali se javlja problem u prikazu podataka , naime kada izaberem u comboboxu šifru 2 on pokazuje za 1 i tako uvek za 1 broj manji . Kada izaberem 1 on pokazuje prazno, kada se izabere 2 on prikazuje 1.........................Ako može pomoć oko ovoga
[ Jpeca @ 23.02.2017. 08:54 ] @
Combo Box ListIndex Property. List Index počinje od 0 pa dodaj 1.
Inače tvoj kod za ComboBox Change mi se čini konfuzan imaš petlju i if koja mi izgledaju nepotrebni. Moglo bi nešto ovako

Code:

Private Sub ComboBox1_Change()
Dim Rw As Range
    ' Na događaj Change uzima se ListIndex i postavlja odgovarajući red u Rw
    Set Rw = Range(ComboBox1.RowSource).Rows(ComboBox1.ListIndex + 1)
    txt_prezime.Value = Rw.Next
    txt_imeroditelja.Value = Rw.Next(1, 2)
    txt_ime.Value = Rw.Next(1, 3)
    txt_jmbg.Value = Rw.Next(1, 4)
    Textbrojlegitimacije.Value = Rw.Next(1, 5)
    txt_klub.Value = Rw.Next(1, 6)
    txt_igractrener.Value = Rw.Next(1, 7)
    txt_rnbroj.Value = Rw.Next(1, 8)
End Sub
[ goran.c @ 03.03.2017. 10:41 ] @
Pre svega da se zahvalim JPECI , uradio sam kako ste mi napisali kod i funkcioniše ali sada kad unesem podatke i pritisnem promeni on polja popunjava sa prezie, ime itd u svakom od polja - ZAŠTO................, sad sam izgubio nit rada i ne znam kako da ovo rešim , za taster brisanje ću dodati komandu
[ Jpeca @ 03.03.2017. 20:52 ] @
Primer koji si postavio, dao si bez ikakvih komentara pa sam neke stvari prevideo.
Petlja u događaju ComboBox1_Change koja je prolazila red po red iz baze da bi popunila podatke iz forme i pored sve neefikasnosti imala je pozitivan sporedni efekat - da se završila na kraju liste, gde je red sa "praznim" vrednositima.
U ovoj verziji koda koju sam ja postavio klik na Promena podataka postavlja na kraju
Code:
ComboBox1.Value = ""

Što poziva događaj ComboBox1_Change, a ComboBox1.ListIndex u tom slučaju je -1, pa se onda se u formu ubace podaci iz 1 reda (zaglavlja)
Jedno rešenje je da se pozicioniraš na prvi prazan red, ali po meni čistije je da imaš posebno "čišćenje" forme u tom slučaju

Code:

Private Sub ComboBox1_Change()
Dim Rw As Range
    If ComboBox1.ListIndex > 0 Then
    ' Na događaj Change uzima se ListIndex i postavlja odgovarajući red u Rw
        Set Rw = Range(ComboBox1.RowSource).Rows(ComboBox1.ListIndex + 1)
        txt_prezime.Value = Rw.Next
        txt_imeroditelja.Value = Rw.Next(1, 2)
        txt_ime.Value = Rw.Next(1, 3)
        txt_jmbg.Value = Rw.Next(1, 4)
        Textbrojlegitimacije.Value = Rw.Next(1, 5)
        txt_klub.Value = Rw.Next(1, 6)
        txt_igractrener.Value = Rw.Next(1, 7)
        txt_rnbroj.Value = Rw.Next(1, 8)
    Else  ' izprazni formu
        txt_prezime.Value = ""
        txt_imeroditelja.Value = ""
        txt_ime.Value = ""
        txt_jmbg.Value = ""
        Textbrojlegitimacije.Value = ""
        txt_klub.Value = ""
        txt_igractrener.Value = ""
        txt_rnbroj.Value = ""
    End If
    
End Sub


Zbog konzistentnosti izbacio sam petlju i iz rutine AddData_Click
[ goran.c @ 07.03.2017. 13:30 ] @
Sad je sve OK HVALA - jedini problem koji se javlja je da neće da prikaže samo br.1 sve ostalo je OK
[ Jpeca @ 07.03.2017. 15:03 ] @
U slučaju izbora 1 List Index je 0 pa ide u Else deo - trebalo je
If ComboBox1.ListIndex >= 0 Then
[ goran.c @ 08.03.2017. 07:00 ] @
HVALA PUNO sve radi OK.pozdrav