[ goran 1966 @ 08.02.2017. 18:34 ] @
Poštovani članovi foruma

Imam problem koji ne mogu da riješim. Imam model 3d u solidworks-u .U pitanju je koljenasta presa . Potrebno je na tom modelu odraditi dinamičku analizu (motion study).
Treba mi dijagram sila (koliku silu presa ostvaruje na čelu pritiskivača ) u funkciji vremena ciklisa ili hoda pritiskivača.

[ goran 1966 @ 21.02.2017. 20:34 ] @
Poznat je ulazni moment M, kao i dužine svih poluga. Da li neko može da izvede obrazac u kojem je sila u funkciji od trenutnog ugla β ?

[ Nedeljko @ 22.02.2017. 23:13 ] @
Najpre moramo znati koordinate tačaka A i E, kao i konstantnu y-koordinatu tačke B.

Ako nam je dat ugao , onda je i .

Onda možemo izračunati koordinate tačke kao preseka kruga sa centrom poluprečnika i kruga sa centrom poluprečnika .

Nakon što odredimo koordinate tačke , možemo odrediti ugao .

Potom za dati ugaoni pomeraj treba odrediti .

,
,

,
,
,

,
.

Sistem

,
,

se može rešiti po i . Naravno, oni u omnošci od . Drugim rečima, ovde računamo izvode.

,
,
.

Na osnovu svega ovoga se može izračunati , a odatle odnos pređenih puteva.