[ stameni @ 05.03.2017. 18:22 ] @
Na računaru sa Windowsom XP kao hostom napravio sam VMware virtuelnu mašinu (koja je takođe Windows XP). Prilikom kreiranja mašine izabrao sam da ne postoji mrežni adapter na guestu.

Potrebno je da tog guesta prebacim na VMware pod Linuxom. Međutim, zahtev je da taj guest pod Linuxom ima izlaz na Internet, tj. guest treba da ima (tj. da dobije) mrežni adapter.

Nisam se detaljnije bavio obrazovanjem virtuelnih mreža, pa me ne znam da li je ovo izvodljivo.

Trenutno nisam u mogućnosti da u praksi isprobam ovaj koncept, pa dok razmišljam o njemu više me zanima samo da li ie ova ideja ostvarljliva ili ne.
[ bachi @ 05.03.2017. 18:58 ] @
Za svaki slučaj kloniraj virtualnu mašinu na XPu (uradi full clone). Zatim prebaci sve fajlove vezano za tog klona na Linux normalno ga uvuci kroz vmware na linuxu i dodaj slobodno mrežni adapter.

To i jeste poenta virtualnih mašina da možeš da ih šetkaš.